تغییرات مدیریتی به مناطق آزاد شمال غرب کشور رسید

تغییرات مدیریتی به مناطق آزاد شمال غرب کشور رسید

شنیده ها حاکی است بزودی یکی از مناطق آزاد شمال غرب کشور نیز شاهد تغییرات خواهد بود .

 

به گزارش اختصاصی جلفابازار، پس از روی کار آمدن مرتضی بانک به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تغییرات در راس مدیریتی مناطق آزاد کشور آغاز گردیده است

مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در نخستین تغییر خود «محمدابراهیم انصاری لاری» را به عنوان مدیر عامل منطقه آزاد کیش منصوب کرد .

حال شنیده ها حاکی است بزودی یکی از مناطق آزاد شمال غرب کشور نیز شاهد تغییرات خواهد بود .

گفتنی است ارس و ماکو دو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی شمالغرب کشور هستند.

براساس این گزارش محسن خادم عرب باغی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و همچنین حسین فروزان نیز مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو هستند.

 

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.