عیدی بورس به سهامداران؛ بازدهی 28 درصدی در سال 94

عیدی بورس به سهامداران؛ بازدهی 28 درصدی در سال 94

تهران- تالار شیشه ای در حالی سهامداران بازار سرمایه را در سال 94 راهی سال نو کرد که بازدهی و سود 28 درصدی را به آنها هدیه داد؛ آن هم در حالی که تا پیش از اجرا شدن برجام، رونقی نداشت و ناامیدی در این بازار بر سهامداران سایه افکنده بود.
[عیدی بورس به سهامداران؛ بازدهی 28 درصدی در سال 94]

به گزارش جلفا بازار به نقل از ایرنا، بازار سهام در سال 94 افت و خیزهای زیادی را تجربه کرد. این بازار در فروردین و تیرماه در پی توافق هسته ای انجام شده میان ایران و گروه 1+5 در شرایطی که هنوز برجام اجرایی نشده بود رنگ رونق به خود دید و در باقی ماه های سال، شاهد روزهای معاملاتی کم رونق، با حجم و ارزش اندک معاملاتی بود.
با رسیدن برجام به ایستگاه نهایی در دی ماه و اجرای آن که با لغو همه تحریم های مرتبط با برنامه ای هسته ای ایران همراه بود، بازار سهام جان دوباره ای یافت و با ورود نقدینگی به این بازار شاهد افزایش حجم و ا رزش معاملات و رشد شاخص بودیم به طوری که نماگر بازار توانست خود را از کانال 62 هزار واحدی در آخرین روز معاملاتی سال 93، به ارتفاع 80 هزار واحدی در پایان سال 94 برساند.
بعد از اجرای برجام، انتشار اخبار پی در پی از عقد قرارداد میان شرکت های خودروساز داخلی با شرکای اروپایی، برنامه افزایش سرمایه و تعدیل مثبت در پیش بینی سود بسیاری از شرکت ها، کاهش نرخ سود بانکی و کاهش جذابیت بازارهای رقیب و بهبود قیمت های جهانی بازارهای کالایی، با روشن کردن موتور معاملات اغلب گروه ها و نمادهای بورسی، بازار سهام را بر مدار رشد و سودآوری قرار داد و تصویر روشنی از تداوم این مسیر روبه رشد در سال آینده در برابر سهامداران و سرمایه گذاران قرار داد.
به این ترتیب در حالی سال 94 معاملات بازار سهام به پایان رسید که بازدهی بورس تهران در بازه یکساله به 28 درصد و در فرابورس ایران به 18 درصد رسید.
بررسی روند تحولات در بازار سرمایه در سال 94 ، به خوبی روند طی شده در پیش و پس از اجرای برجام و لغو تحریم ها را نشان می دهد.

** فروردین ماه
در فروردین ماه 94 حدود 27.1 میلیارد سهم به ارزش 46 هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 443.7 و 243.7 رسید که در مقایسه با ماه پیش از آن به ترتیب 41.4 درصد و 4.5 درصد افزایش یافت.

** اردیبهشت ماه
در اردیبهشت ماه 94 حدود 12.2 میلیارد سهم به ارزش 25.6 هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 199.8 و 135.6 رسید که در مقایسه با ماه پیش از آن به ترتیب 55 درصد و 44.4 درصد ونسبت به ماه مشابه سال 93 به ترتیب 39.4 درصد و82.6 درصد کاهش داشت.

** خردادماه
در خردادماه 94 حدود 9.3 میلیارد سهم به ارزش 18.3 هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 152.4 و 96.8 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 23.7 درصد و 28.6 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 1393 به ترتیب 34.2 درصد و 71 درصد کاهش داشت.

** تیرماه
در تیرماه 94 حدود 19.5 میلیارد سهم به ارزش 38.5 هزارمیلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 319.3 و 204.1 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 10.9.5 درصد و 110.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 1393 به ترتیب 69.8 درصد و 22.5 درصد افزایش داشت.

** مردادماه
در مردادماه 94 بیش از 9.7 میلیارد سهم به ارزش 23.1 هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 159.8 و 122.6 رسید که در مقایسه با ماه پیش از آن به ترتیب 50 درصد و 39.9 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 94 به ترتیب 13.9 درصد و 26.1 درصد کاهش داشت.

** شهریورماه
در شهریورماه 94 بیش از 12.4 میلیارد سهم به ارزش 27.4 هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 203.2 و 145.3 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 27.2 درصد و 18.5 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال 1393 از نظر تعداد 16.4 درصد افزایش و از لحاظ ارزش 8.3 درصد کاهش داشت.

** مهرماه
در مهرماه 94 بیش از 9.2 میلیارد سهم به ارزش 16.2 هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 151 و 85.6 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 25.7 درصد و 41.1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 93 به ترتیب 23.8 درصد و 41.1 درصد کاهش داشت.

** آبان ماه
در آبان ماه 94 بیش از 8.2 میلیارد سهم به ارزش 14.5 هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 135 و 77 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 10.6 درصد و 10 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 93 به ترتیب 53.2 درصد و 67.9 درصد کاهش داشت.

** آذرماه
در آذرماه 94 بیش از 9میلیارد سهم به ارزش 16.2 هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 147.8 و 86 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 9.5 درصد و 11.7 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال 93 به ترتیب 45.6 درصد و 61.3 درصد کاهش داشت.

** دی ماه
در دی ماه 94 بیش از 22.3 میلیارد سهم به ارزش 47.1 درصد هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 366.3 و 249.8 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 147.8 درصد و 190.5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 93 به ترتیب 73 درصد و 53.6 درصد افزایش داشت.

عملکرد بورس در 10 ماهه نخست 94
بررسی عملکرد بورس در 10 ماهه نخست 94 نشان می دهد که بیش از 139 میلیارد سهم به ارزش 273 هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این دوره متوسط شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 227.8 و 144.7 رسید که نسبت به دوره مشابه سال 93 از نظر تعداد 3.5 درصد افزایش و از لحاظ ارزش 42.6 درصد کاهش نشان می دهد.

** بهمن ماه
با توجه به اجرایی شدن برجام، شاخص بورس تهران روند صعودی خود را در این ماه ادامه داد به گونه ای که در هفته اول بهمن ماه، با 397 واحد افزایش نسبت به روز پیش از آن به 66.960 واحد رسید.
در پایان معاملات منتهی به 30 بهمن 1394، ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به 101836 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل آن 116 درصد افزایش یافته است.
در این ماه تعداد 50 میلیارد و 542 میلیون سهم در دو میلیون 639 هزار دفعه معامله شد و به ترتیب 126 درصد و 106.5 درصد افزایش را نسبت به ماه گذشته تجربه کرد.
همچنین ارزش معاملات نرمال به 96 هزار و 482 میلیارد رسید و حجم معاملات معاملات نرمال با 46 میلیارد و 446 میلیون سهم به ترتیب با 168 درصد و 144.3 درصد افزایش نسبت به ماه گذشته همراه شدند.
براین اساس تعداد 6 میلیارد و 151 میلیون و 441 برگه اوراق مشارکت به ارزش 6 هزار و 166 میلیارد ریال معامله شد که نسبت به آذرماه 94 افزایش 216 درصدی را نشان می دهد. این در حالی است که شاخص کل با 11 هزار و 326 واحد افزایش نسبت به ماه پیش از آن معادل 17.01 درصد افزایش، به رقم 77 هزار و 888 واحد رسید.

** اسفندماه و صعود شاخص کل بورس به کانال 79 هزار واحدی
شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان داد وستدهای نخستین روز معاملاتی هفته آخر اسفندماه با رشد یک هزار و 54 واحدی پس از صعود به ارتفاع 79 هزار واحدی در ایستگاه 79 هزار و 366 واحدی قرار گرفت.
در همین حال معاملات بورس تهران در آخرین روز معاملاتی سال 94 پس از افزایش و کاهش های پی در پی، در نهایت به رشد 181 واحدی و تثبیت جایگاه خود در کانال 80 هزار واحدی رضایت داد.
بر این اساس نماگر بازار در پایان معاملات در ارتفاع 80 هزار و 219 واحدی ایستاد تا بازدهی آن در دوره یکساله به 28 درصد برسد.
در همین حال در روز پایانی معاملات سال 94 در میان صنایع بورسی گروه های خودرو، بانک، ابزار پزشکی و فلزات اساسی برترین صنایع بورسی که با حجم و ارزش بالایی از معاملات روبه رو شدند، لقب گرفتند. همچنین در میان صنایع سبزپوش بورس نیز به ترتیب گروه های ابزارپزشکی و خودرو با رشد قابل ملاحظه شاخص به میزان 244 و 14 درصد روبه رو شدند.

** انتظار رونق بورس و استقبال سرمایه گذاران خارجی در سال 95
به گزارش ایرنا، کارشناسان بازار سرمایه معتقدند با توجه به شرایط کنونی در اقتصاد کشور در پساتحریم و اقبال سرمایه گذاران داخلی به بورس از یک طرف و استقبال سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بخش های مختلف اقتصادی کشور از جمله در این بازار، آینده روشنی در این بخش پیش بینی می شود.
شرایط اقتصادی و تحریم سبب شده بود تا بازار سرمایه مانند سایر بازارها در جذب سرمایه گذاری خارجی موفق نباشد به گونه ای که طبق آمارهای اعلام شده، سهم سرمایه گذاری خارجی در بورس ایران به 6 تا 7 دهم درصد محدود بوده است آن هم در حالی که سرمایه گذاراران زیادی در اروپا وجود دارند که بسیاری از آنها علاقه مند مشارکت در سهام شرکت های سودآور بورس هستند.
شرایط کنونی بازار سرمایه کشورمان به گونه ای است که حتی بلومبرگ به عنوان رسانه تخصصی در بخش بازار سرمایه در گزارشی از آمادگی بازار سهام ایران برای ورود سرمایه گذاران خارجی نوشت: با رفع تحریم های مالی علیه ایران، خارجی ها می توانند در بورس تهران که به اندازه بورس استانبول شرکت ثبت شده دارد، سرمایه گذاری کنند.
بورس تهران با ارزش 90 میلیارد دلاری، پنجمین بازار سهام بزرگ در خاورمیانه است. روند طی شده از برجام و برقراری سوئیفت که روابط بانکی بین المللی را دوباره برقرار کرده است؛ مشکلات موجود برای حضور سرمایه گذاران خارجی را نیز برطرف کرده تا سرمایه گذاران اروپایی علاقمند حضور در بازار سرمایه کشورمان، نگاه جدیدی به بازار بکر سرمایه ایران داشته باشند.
مساله ای که مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نیز به آن اشاره کرده و گفته، 200 کد معاملاتی بورس برای سرمایه گذاران خارجی در سال 94صادر شد تا مجموع کدهای معاملاتی سرمایه گذاران خارجی به 550 کد برسد.
به گفته حسن قالیباف اصل، ارزش بورس تهران در ابتدای سال 94 دو تریلیون و 810 هزار میلیارد ریال بود که این رقم تا پایان سال با رشد 20 درصدی به بیش از سه تریلیون و 370 هزار میلیارد ریال رسید.

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.