گام های آرام ارز و سکه در سال 94 و تثبیت در سال نو

گام های آرام ارز و سکه در سال 94 و تثبیت در سال نو

تهران- بازار ارز و سکه سال 94 را در حالی گذراندند که به گفته کارشناسان اقتصادی، نه تنها بهترین شرایط را نسبت به چند سال گذشته تجربه کردند بلکه نسبت به دیگر بازارها نیز از ثبات بیشتری برخوردار بوده اند.
[گام های آرام ارز و سکه در سال 94 و تثبیت در سال نو]

به گزارش جلفا بازار به نقل از ایرنا، هنوز از یادها نرفته است که حبابی شدن قیمت سکه و نوسانات دائمی نرخ ارز در سال های 1390 و 1391 چه شرایط وخیمی در اقتصاد کشور ایجاد کرد؛ روندی که منجر به تنزل ارزش ریال به پایین ترین حد خود در سالیان اخیر شد و زمینه را برای برهم زدن بسیاری از تعادلها در اقتصاد ایران بیش از پیش فراهم کرد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم هرچند همه این مشکلات برطرف نشده اما کارشناسان معتقدند با سیاست های اتخاذ شده در بخش های مختلف اقتصادی از جمله طلا و ارز، در سال 94 عملکرد بسیار خوبی در این زمینه شاهد بودیم.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی با توجه به افزایش کنترل شده با شیب ملایم تورم، پیش بینی کرده بودند که سال 94 نرخ ارز روند آرامی را طی کند که البته این امر با به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران با 1+5 محقق شد.
دلار در ماه های پایانی سال گذشته روزهای آرام و با ثباتی را پشت سر گذاشت. در مقطعی از زمان تنش تمدید مذاکرات از یک سو و پایین آمدن قیمت نفت از سوی دیگر روزهای آرام بازار را به هم ریخت. فعالان دچار هیجان شدند و قیمت دلار در مسیر افزایشی قرار گرفت. حتی در دوره ای مطرح شد که دولت قصد دارد تا کسری بودجه اش را از راه افزایش قیمت دلار جبران کند. کاری که در دولت های پیشین انجام شده بود. اما در نهایت بازار بدون اینکه دولت بخواهد با دخالت در آن، برای جبران کمبود منابع مالی خود اقدام کند، کنترل و معاملات آرام شد.
علاوه بر بازار ارز، بازار سکه نیز در سال 94 با نوسانات شدیدی مواجه نشد هر چند نرخ سکه در ماه های پایانی سال به دلیل رشد قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی افزایش یافت و حتی از مرز 10 میلیون ریال نیز گذشته اما این افزایش به صورت تدریجی بود و جهش چندانی نداشته است.

** نرخ سکه و ارز در فروردین ماه
بررسی روند قیمت سکه و ارز در سال 94 نشان از حرکت تدریجی و آرام قیمت ها در این بازارها دارد. در فروردین ماه 94 متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم به 9 میلیون و 555 هزار و 633 ریال ریال و با طرح جدید به 9 میلیون و 578 هزار و 657 ریال رسید که در مقایسه با ماه پیش از آن به ترتیب 0.8 و 0.9 درصد و نسبت به ماه مشابه سال ١٣٩٣ به ترتیب 0.7 و 0.8 درصد کاهش نشان می دهد.
همچنین در این ماه متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب 33 هزار و 373 ریال و 36 هزار و 272 ریال بود که نسبت به ماه قبل به ترتیب 1.7 و چهار درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال 93، دلار 7.7 درصد افزایش و یورو 15.2 درصد کاهش داشت.

** نرخ سکه و ارز در اردیبهشت ماه
در اردیبهشت ماه سال 94 متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم به 9 میلیون و 471 هزار و 936 ریال و با طرح جدید به 9 میلیون و 487 هزار و 732 ریال رسید که در مقایسه با ماه قبل هر کدام 0.9 درصد نسبت به ماه مشابه سال 93 به ترتیب 5.3 و 5.4 درصد کاهش داشت.
همچنین در این ماه متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد تهران به ترتیب 33 هزار و 319 ریال و 37 هزار و 112 ریال بود که نسبت به ماه قبل دلار 0.2 درصد کاهش و یورو 2.3 درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال 94، دلار 1.1 درصد افزایش و یورو 18.4 درصد کاهش داشت.

** ** نرخ سکه و ارز در خردادماه
در خردادماه سال 94 متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم به 9 میلیون و 209 هزار و 450 ریال و با طرح جدید به 9 میلیون و 224 هزار و25 ریال رسید که در مقایسه با ماه قبل هر کدام 2.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 94 به ترتیب 4.2 و 4.3 درصد کاهش نشان می دهد.
در این ماه همچنین متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد تهران به ترتیب 33 هزار و 143 ریال و 37 هزار و 36 ریال بود که نسبت به ماه قبل به ترتیب نیم و 0.2 درصد کاهش داشت و در مقایسه با ماه مشابه سال 93، دلار 1.7 درصد افزایش و یورو 16.9 درصد کاهش داشت.

** نرخ سکه در تیرماه
در تیرماه 94 متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم به هشت میلیون و 900 هزار و 488 ریال و با طرح جدید به هشت میلیون و 922 هزار و 358 ریال رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 3.4 درصد و 3.3 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 93 به ترتیب 7.1 درصد و 7.2 درصد کاهش نشان می دهد.

** نرخ سکه و ارز در مردادماه
در مرداد ماه 94 متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم به هشت میلیون و 822 هزار و 936 ریال و با طرح جدید به هشت میلیون و 378 هزار و 28 ریال رسید که در مقایسه با ماه قبل هر کدام 0.9 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 1393 هر کدام 7.1 درصد کاهش نشان داد.
در این ماه همچنین متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب 33 هزار و 368 ریال و 36 هزار و 875 ریال بود که نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب 1.7 درصد و 0.8 درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال 93، دلار 6.6 درصد افزایش و یورو 12.5 درصد کاهش داشت.

** نرخ سکه و ارز در شهریورماه
در شهریورماه 94 متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم به 9 میلیون و 180 هزار و 63 ریال و با طرح جدید به 9 میلیون و 189 هزار و 819 ریال رسید که در مقایسه با ماه قبل آن هر کدام چهار درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال 1393 هر کدام 2.2 درصد کاهش نشان می دهد.
در این ماه همچنین متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهرتهران به ترتیب 34 هزار و 258 ریال و 38 هزار و 884 ریال بود که نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب 2.7 درصد و 5.4 درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال 1393، دلار 8.1 درصد افزایش و یورو 6.4 کاهش داشت.

** نرخ سکه و ارز در مهرماه
در مهرماه 1394 متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم به 9 میلیون و 321 هزار و 392 ریال و با طرح جدید به 9 میلیون و 334 هزار و 804 ریال رسید که در مقایسه با ماه قبل آن به ترتیب 1.5 تا 1.6 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال 1393 هر کدام 0.3 درصد کاهش نشان می دهد.
در این ماه همچنین متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب 34 هزار و 682 ریال و 39 هزار و 361 ریال بود که نسبت به ماه قبل از آن هر کدام 1.2 درصد افزا یش و درمقایسه با ماه مشابه سال 1393 دلار 7.1 درصد افزایش و یورو 4.8 درصد کاهش داشت.

** نرخ سکه و ارز در آبان ماه
در آبان ماه ٩٤ متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم به 9 میلیون و 228 هزار و 400 ریال و با طرح جدید به 9 میلیون و 252 هزار و 638 ریال رسید که در مقایسه با ماه قبل از آن به ترتیب یک درصد و 0.9 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال ١٣٩٣ هر کدام به ترتیب 0.6 و 0.8 درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین در این ماه متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب 35 هزار و 331 ریال و 38 هزار و 617 ریال بود که نسبت به ماه قبل از آن، دلار 1.9 درصد افزایش و یورو 1.9 درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال ١٣٩٣ دلار 8.7 درصد افزایش و یورو 5.9 درصد کاهش داشت.

** نرخ سکه و ارز در آذرماه
در آذرماه ١٣٩٤ متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم به 9 میلیون و 131 هزار و 665 ریال و با طرح جدید به 9 میلیون و540 هزار و 57 ریال رسید که در مقایسه با ماه قبل از آن به ترتیب یک و 1.1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال ١٣٩٣ هر کدام به ترتیب 4.7 و 4.6 درصد کاهش نشان می دهد.
همچنین در این ماه متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب 36 هزار و 396 ریال و 39 هزار و 51 ریال بود که نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب سه و 1.6 درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال ١٣٩٣، دلار 7.4 درصد افزایش و یورو 6.9 درصد کاهش نشان می دهد.

** نرخ سکه و ارز در دی ماه
در دی ماه 1394 متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم به 9 میلیون و 345 هزار و 4 ریال و با طرح جدید به 9 میلیون و 363 هزار و 488 ریال رسید که در مقایسه با ماه قبل از آن هر کدام 2.3 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال 1393 هر کدام 6.1 درصد کاهش نشان می دهد.
بنابراین در 10 ماه اول سال 1394 متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم 9 میلیون و212 هزار و 799 ریال و با طرح جدید 9 میلیون و 230 هزار و 424 ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال 1393 هر کدام 3.8 درصد کاهش داشت.
همچنین در این ماه متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب 36 هزار و 733 ریال و 40 هزار و 109 ریال بود که نسبت به ماه قبل از آن به تر تیب 0.9 درصد و 2.2 درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال 1393، دلار 4.4 درصد افزایش و یورو 5.3 درصد کاهش داشت.
در ده ماه اول سال 1394 متوسط قیمت فروش یک دلارآمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب 34 هزار و 348 ریال و 38 هزار و 44 ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، دلار 5.7 درصد افزایش و یورو10.8 درصد کاهش داشت.

** نرخ سکه و ارز در بهمن ماه
در بهمن ماه 94، نرخ هر قطعه سکه جدید 9 میلیون و 750 هزار ریال و هر قطعه سکه تمام طرح قدیم 9 میلیون و 730 هزار ریال بوده است. همچنین دلار در این ماه تا مرز 34 هزار و 570 ریال و یورو نیز به 39 هزار و 50 ریال رسید.

نرخ سکه و ارز در اسفندماه
بازار سکه در حالی سال 94 را به پایان برد که قیمت سکه طرح جدید و قدیم 10میلیون و 130 هزار ریال به فروش رسید. نیم سکه پنج میلیون و 365 هزار ریال، ربع سکه دو میلیون و 800 هزار ریال، سکه گرمی یک میلیون و 910 هزار ریال و هر گرم طلای 18 عیار نیز یک میلیون و 30 هزار ریال فروخته شد.
همچنین هر دلار آمریکا همچنان بیش از 34 هزار ریال و هر یورو در بازار آزاد تهران، حدود 39 هزار و هر پوند نیز در محدوده 49 هزار یال تعیین قیمت شد.
بررسی قیمت سکه در دو سال اخیر نشان می دهد نرخ هر سکه تمام در روز پایانی سال 94 نسبت به روز مشابه سال 93 حدود 700 هزار ریال رشد و نرخ دلار نیز یک هزار و 900 ریال افزایش داشته است.
کارشناسان اقتصادی با توجه به روند آرام در بازار ارز و سکه در سال 94 پیش بینی می کنند که این روند در سال آینده نیز ادامه داشته باشد هر چند بانک مرکزی در نظر دارد نرخ ارز را در سال 95 تک نرخی کند.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز درباره بازار ارز در سال 95 گفت که بحث تک نرخی شدن نرخ ارز را برنامه ریزی کرده ایم و به سمت آن حرکت می کنیم. البته بخشی از عوامل محقق شدن این موضوع به مسائل بین المللی که همان موضوع مذاکرات است باز می گردد و زمانی اعلام این موضوع ممکن خواهد بود که وضعیت بانکی ما در سطح بین الملل مشخص شده باشد.

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.