فعال حوزه کار:تغییرنگرش دولت،پیش نیاز ایجاد بنگاه های خرد ومتوسط است

فعال حوزه کار:تغییرنگرش دولت،پیش نیاز ایجاد بنگاه های خرد ومتوسط است

یک فعال حوزه کار معتقد است، تغییر نگرش دولت پیش نیاز توسعه بنگاه های خرد و متوسط است و دولت باید زمینه رشد و گسترش بخش خصوصی و مردمی را در اقتصاد فراهم کند.
[فعال حوزه کار:تغییرنگرش دولت،پیش نیاز ایجاد بنگاه های خرد ومتوسط است]

به گزارش جلفا بازار به نقل از ایرنا حمید حاج اسماعیلی روز شنبه ، افزود: هم اکنون در بسیاری از کشورها 65درصد اشتغال از طریق بنگاه های خرد و متوسط ایجاد می شود. بنگاه های خرد و متوسط به طور عام وابسته به بخش خصوصی هستند.
وی با اشاره به سهم عمده دولت و سهم ناچیز بخش تعاون در اقتصاد کشور گفت: شاید به علت اینکه اقتصاد ایران به طور عام در اختیار بخش دولتی است هنوز سهم بخش تعاون از چهار درصد فراتر نرفته و نتوانسته است به سهم 25درصدی که در برنامه پنجم توسعه هدف گذاری شده بود، برسد.
حاج اسماعیلی تاکید کرد باید تصدیگری دولت در امور کاهش یابد و بر اساس اصل 44قانون اساسی واگذاری به بخش خصوصی واقعی محقق شود.
وی یکی از اهداف دولت تدبیر و امید را حمایت از بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: همواره این امر در همه دولت ها مطرح می شود اما هنوز به طور عملی تحقق نیافته است.
به گفته این کارشناس حوزه کار، بنگاه های خرد و متوسط همواره در همه کشورهای جهان به عنوان خوشه های صنعتی مطرح هستند و به عبارتی از آنها تغذیه می کنند. بنابراین اگر بنگاه بزرگی شکل نگیرد چگونه می توان از ایجاد خوشه های صنعتی سخنی به میان آورد؟
وی همچنین درباره نقش بانک ها در حمایت مالی از بنگاه های خرد و متوسط گفت: این نوع بنگاه ها نیاز به تامین مالی و اعتباری از سوی بانک ها دارند اما از آنجایی که باید ضمانت کافی به بانک ها ارایه کنند نمی توانند از این نوع تسهیلات براحتی برخوردار شوند.
به گفته حاج اسماعیلی ، این بنگاه ها علاوه بر حمایت مالی، نیاز به حمایت های کارشناسی و فنی دولت دارند و باید برای توسعه آنها معافیت های مالیاتی درنظر گرفته شود تا بتوانند کالای رقابت پذیر تولید کنند.
این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: در صورتی که زمینه های یاد شده فراهم شود،بی شک بنگاه های اقتصادی خرد و متوسط رشد می کنند و می توانند اشتغال قابل توجهی را در کشور رقم بزنند.
به گفته حاج اسماعیلی، تولیدات بنگاه های خرد و متوسط، می تواند تامین کننده نیازهای بنگاه های بزرگ، بخش خدمات برای مصرف داخلی، صنایع بومی با جنبه صادراتی باشد. در صورتی که زمینه ها فراهم شود در مدت پنج تا 10سال بنگاه های یاد شده می توانند در کشور شکل گیرند و نهادینه شوند.
وی در بخش دیگری از این گفت و گو با اشاره به صنعت خودرو سازی کشور گفت: صنعت خودروسازی که تحت حمایت دولت بود علیرغم شرایط نامناسب اقتصادی هیچگاه تعطیل نشد و با وجود اینکه نیروی کار را در واحدهای خود گسترش نداد اما تعدیل نیرو هم نداشت.
حاج اسماعیلی گفت: برخی معتقدند اقتصاد کشور باید دست دولت باشد تا از هر گزندی مصون بماند در صورتی که با چنین تفکری هیچ گاه اقتصاد کشور رشد نمی کند و همواره کوچک خواهد ماند.
وی با اشاره به مشارکت مردم گفت: دولت باید زمینه حضور مردم را در اقتصاد فراهم کند زیرا موفقیت اقتصادی در گرو حضور موثر مردم در اقتصاد است.
تولید، صادرات و مشارکت مردمی سه رکن اساسی برای توسعه بنگاه های خرد و متوسط بود که حاج اسماعیلی بر آنها تاکید دارد .
وی در پایان در خصوص واگذارنشدن باشگاه های پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی گفت: در صورتی که ریشه یابی شود چرا این مهم تاکنون صورت نگرفته است شاید بتوان به مشکلات نبود شکل گیری بخش خصوصی و مردمی در کشور پی برد.

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.