رشدظرفیت نیروگاهی کشوردرسال 94/کاهش مصرف گازوئیل ومازوت درنیروگاه ها

رشدظرفیت نیروگاهی کشوردرسال 94/کاهش مصرف گازوئیل ومازوت درنیروگاه ها

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) گفت: مجموع ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور در سال گذشته با رشدی 1.07 درصدی به 73 هزار و 933 مگاوات رسید.
[رشدظرفیت نیروگاهی کشوردرسال 94/کاهش مصرف گازوئیل ومازوت درنیروگاه ها]

به گزارش جلفا بازار به نقل از ایرنا آرش کردی گفت، ظرفیت اسمی نصب شده نیروگاهی ایران در یک دهه گذشته دو برابر شده است. ایران اکنون رتبه نخست منطقه خاورمیانه و رتبه چهاردهم جهان را از نظر ظرفیت نیروگاهی دارد.
به گفته مدیرعامل توانیر مجموع ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور در سال گذشته با رشدی 1.07 درصدی از 73 هزار و 149 به 73 هزار و 933 مگاوات رسید.
کردی افزود: از مجموع این ظرفیت 21.41 درصد به نیروگاه های بخاری، 35.08 درصد به نیروگاه های گازی، 15.17 درصد به نیروگاه های برق آبی، 1.38 درصد به نیروگاه اتمی، 1.04 درصد به نیروگاه های تولید پراکنده DG ، سی و دو صدم درصد به نیروگاه های CHP و 0.59 درصد به نیروگاه های دیزلی تعلق دارد.
DG سیستم تولید پراکنده نیروگاه های کوچک با ظرفیت های بین 15 کیلووات تا 25 مگاوات برای شارژ ایستگاه های نزدیک به محل مصرف و تامین نیازهای شبکه و بار است.
CHP طرح های تولید همزمان برق و حرارت است.
مدیر عامل شرکت توانیر گفت: در سال گذشته 781 مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده شد که 23.9 درصد (187 مگاوات) آن در بخش گازی، 63.1 درصد (493 مگاوات) آن در بخش برقآبی و 12.9 درصد (101 مگاوات) آن در بخش تولید پراکنده بوده است.
احداث 26 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در برنامه پنجساله ششم توسعه کشور برنامه ریزی شده است که 16 هزار مگاوات آن با تبدیل نیروگاه های گازی موجود به سیکل ترکیبی، سه هزار مگاوات آن با ساخت نیروگاه های تولید پراکنده( DG و CHP)، پنج هزار مگاوات دیگر آن با ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر بادی و فوتوولتائیک(خورشیدی) و مابقی از دیگر نیروگاه ها تامین خواهد شد.

** سوخت مصرفی نیروگاه های کشور
مدیرعامل توانیر درباره مصرف سوخت در نیروگاه های کشور گفت: مجموع سوخت گاز مصرفی نیروگاه های کشور در سال گذشته با رشد 16.6 درصدی به 54 هزار و 411 میلیون مترمکعب رسید.
کردی ادامه داد: مصرف گازوئیل و مازوت (نفت کوره) در نیروگاه های کشور نیز در سال 1394 به ترتیب با رشد منفی 32.1 و 32.3 درصدی به پنج هزار و 717 میلیون لیتر و 6 هزار و 800 میلیون لیتر رسید.
سهم 85 درصدی گاز طبیعی و 15 درصدی سوخت مایع در نیروگاه های حرارتی کشور در سال گذشته موفقیتی بزرگ برای صنعت برق کشور محسوب می شود.

** تولید ناویژه برق کشور
مدیرعامل توانیر همچنین تولید ناویژه برق کشور در سال 1394 را 275 میلیارد و 24 میلیون کیلووات ساعت اعلام کرد که افزون بر 261 میلیارد کیلووات ساعت آن حرارتی و اتمی و مابقی برقآبی بوده است.
تولید ناویژه نیروگاه جمع انرژی تولیدی مولدهای برق یک نیروگاه است که در یک دوره زمانی معین (مثلاً یکساله) روی پایانه خروجی مولدها بر حسب کیلووات ساعت یا مگاوات ساعت اندازه گیری می شود.
کردی بیان داشت: مجموع انرژی دریافت شده کشور در سال گذشته با رشد 11 درصدی نسبت به سال پیش از آن به چهار میلیارد و 105 میلیون کیلو وات ساعت و انرژی ارسال شده در همین مدت با رشد سه درصدی به 9 میلیارد و 696 میلیون کیلو وات ساعت رسید.
بنابر آمارهای رسمی میزان مصرف سالانه برق کشور از 125 میلیارد کیلووات ساعت در 10 سال گذشته ، اکنون به بیش از 220 میلیارد کیلو وات ساعت رسیده است.

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.