رشد 5 درصدی فروش برق در سال 94/ مشترکان خانگی رکورد دار افزایش مصرف برق

رشد 5 درصدی فروش برق در سال 94/ مشترکان خانگی رکورد دار افزایش مصرف برق

وزارت نیرو از افزایش پنج درصدی مصرف مشترکان برق در سال 1394 خبر داد و اعلام کرد: در این مدت مشترکان خانگی رکورد دار افزایش مصرف برق شدند.
[رشد 5 درصدی فروش برق در سال 94/ مشترکان خانگی رکورد دار افزایش مصرف برق]

به گزارش جلفا بازار به نقل از ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی شرکت توانیر، مجموع برق فروش رفته در سال گذشته به همه گروه های مشترکان در سال 1394 به 231 میلیارد و 233 میلیون کیلووات ساعت رسید که این میزان نسبت به سال گذشته 5.3 درصد افزایش نشان می دهد.
بخش خانگی در این میان با 33.7 درصد، بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داده است.
برپایه این گزارش، مشترکان صنعتی تنها گروهی از مشترکان برق بودند که در سال گذشته روند نزولی مصرف را تجربه کردند. مصرف این گروه از مشترکان از 33.8 درصد در سال 1393 به 32 درصد در سال 1394 کاهش یافت که حاکی از کاهش سهم مصرف برق در میان گروه تولیدکنندگان جامعه دارد.
همچنین بخش صنعت با 32 درصد، رده دوم مصرف برق را به خود اختصاص داد و پس از آن به ترتیب بخش های کشاورزی با 16.1 درصد، بخش عمومی با 9.4 درصد، تجاری 7.3 درصد و روشنایی معابر با 2.1 درصد در رده های بعدی مصرفی قرار دارند.
این گزارش می افزاید: نگاهی دقیق تر به این آمار نشانگر آن است که میزان مصرف به جز بخش صنعت، در همه گروه های مشترکان برق افزایش داشته است.
براین اساس، میزان مصرف برق مشترکان خانگی در سال گذشته نسبت به سال 1393 به میزان 1.3 درصد افزایش یافته است که از این دیدگاه در میان سایر بخش های مصرفی رکورد دار است.
برپایه این آمار، بخش های عمومی و روشنایی معابر پس از بخش خانگی در رده های بعدی رشد مصرف قرار دارند؛ به گونه ای که میزان مصرف برق بخش عمومی از 9 درصد در سال 1393 به 9.4 درصد در سال 94 افزایش یافته است. میزان مصرف برق در بخش روشنایی معابر نیز در همین مدت از 1.7 به 2.1 درصد افزایش یافت.
میزان مصرف برق بخش کشاورزی از 16 درصد در سال 1393 به 16.1 درصد در سال گذشته و مصرف بخش تجاری نیز از هفت به 7.3 درصد افزایش یافت.

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.