ارائه خودروی جایگزین در صورت تاخیر در تعمیر

ارائه خودروی جایگزین در صورت تاخیر در تعمیر

با تصویب اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، شرکتهای خودروساز و واردکننده خودرو در صورت تاخیر در تعمیر خودروها، مکلف به ارائه خودروی جایگزین یا پرداخت جریمه توقف خودرو خواهند بود.

به گزارش جلفابازار براساس آیین‌نامه پیشین قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، عرضه‌کنندگان خودرو مکلف بودند در صورتی که خودروهای تحت گارانتی آنها به دلیل کمبود قطعه یا زمان‌بر شدن تعمیرات، بیش از دو روز کاری یا مدت زمان استاندارد تعمیرات، در تعمیرگاه متوقف شود، به مالک آن جریمه‌ خواب خودرو پرداخت کنند.

با این حال خودروسازان و واردکنندگان خودرو به این قانون عمل نمی‌کردند به‌گونه‌ای که براساس ارزیابی که سال گذشته صورت گرفت، عرضه‌کنندگان خودرو تنها به شش درصد مشمولان دریافت این خسارت، جریمه توقف خودرو در تعمیرگاه را پرداخت کردند.

این وضعیت در تدوین و تصویب اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته است به‌گونه‌ای که در قانون جدید بر پرداخت این خسارت تاکید و ارائه خودروی جایگزین به مصرف‌کنندگان نیز پیش‌بینی شده است.

در قانون جدید تاکید شده که اگر خودروی سواری تحت گارانتی به دلیل نبود قطعه یا زمان‌بر شدن تعمیرات در تعمیرگاه‌های خودروسازان و واردکنندگان خودرو متوقف شود، این شرکتها یا باید خودروی جایگزین مشابه در اختیار مالک آن قرار داده و یا خسارت خواب خودرو را پرداخت کنند.

میزان جریمه خواب خودرو برای خودروهای سواری معادل روزانه پانزده ده هزارم قیمت فروش خودرو تعیین شده است که باید به مالک آن پرداخت شود.

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.