وزیر کشور: ایران هزینه استقرار صلح وامنیت جهانی را پرداخت می کند

وزیر کشور: ایران هزینه استقرار صلح وامنیت جهانی را پرداخت می کند

وزیر کشورمان دردیدار باهمتای سویسی خود با اشاره به هزینه های مادی ومعنوی سنگینی که ایران درامر مبارزه با مواد مخدر پرداخت کرده گفت: این ها هزینه هایی است که ایران در راه استقرار صلح وامنیت جهانی پرداخت می کند.
[وزیر کشور: ایران هزینه استقرار صلح وامنیت جهانی را پرداخت می کند]

به گزارش جلفا بازار به نقل از ایرنا دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور ودبیر کل ستاد مبارزه با موادمخدر روزسه شنبه درحاشیه نشست سه روزه مجمع عمومی سازمان ملل پیرامون موضوع مواد مخدر با الن برست وزیر خارجه کشور سویس دیدار وگفت وگو کرد.
رحمانی دراین دیدار به همتای سوسیس خود خاطر نشان کرد که ایران با تلاش های خود درراه مبارزه با مواد مخدر وبعنوان خاکریز نخست مبارزه با قاچاق این مواد که منشا تولید آن در افغانستان است هزینه صلح وامنیت جهانی را پرداخت می کند.
وزیر کشورمان بعنوان نمونه ای ازاین هزینه ها علاوه برتعداد بیشمار شهدا وجانبازان ایرانی که جان خود را در راه مبارزه با مواد مخدر از دست داده اند به کشف سالانه چند صدتن انواع مواد مخدر و هزاران مورد درگیری با قاچاقچیان اشاره کرد .
دکتر رحمانی با اشاره به اینکه قاچاق مواد مخدر منبع درآمد های گزافی را برای گروه های تروریستی منطقه تشکیل داده یاد آورشد که ایران درمقابله با این پدید ه و ازطریقب فداکاری نیروهای مقابله کننده با قاچاقچیان عملا هزنیه های هنگفتی را پرداخت کرده است.
دراین نشست وزیرکشور سوئیس نیز با تقدیر ازتلاش های جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر وتاکید بر ضرورت توسعه همکاری های بین المللی در این زمینه، اعلام داشت که راهبردهای مبارزه با مواد مخدر درکشور متبوعش، حول چهار محوراصلی ‘ پیشگیری’، ‘درمان معتادان’، ‘ کاهش اسیب’ و’ مقابله با عرضه وکنترل مواد’ تنظیم گردیده است.
درپایان این دیدار، وزرای کشور ایران وسوئیس، برضرورت فراهم کردن زمینه شکل گیری و اغازهمکاری های عملی مشترک دو کشور، درحوزه های مختلف مبارزه با مواد مخدر و بویژه درعرصه های’ تبادل اطلاعات وتجربیات موفق درزمینه های مهمی چون پیشگیری، درمان معتادان وخصوصا کاهش اسیب های ناشی ازاعتیاد، تأکید کردند ومقرر شد با تبادل هیئت های کارشناسی، چارچوب همکاری های مورد توافق، درقالب یک سند مشترک همکاری میان دو کشور تعیین و ترسیم گردد.

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.