فرصت ۱۲ روزه به مودیان مالیاتی برای ارسال صورت معاملات زمستان ۹۴

فرصت ۱۲ روزه به مودیان مالیاتی برای ارسال صورت معاملات زمستان ۹۴

بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور مودیان مالیاتی برای ارسال صورت معاملات فصل زمستان سال ۱۳۹۴، به مدت ۱۲ روز فرصت دارند.

به گزارشجلفابازار بر اساس اطلاعیه‌ سازمان امور مالیاتی کشور، مهلت ارسال صورت معاملات فصل زمستان سال ۱۳۹۴، برای مودیان مالیاتی تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۵، تمدبد شده است. مهلت ارسال صورت معاملات فصل زمستان سال ۱۳۹۴، توسط مودیان مالیاتی تا ۳۰ فروردین سال ۱۳۹۵ بود که طبق اعلام رسانه سازمان امور مالیاتی، این فرصت ۱۵ روز تمدید شد.

سازمان امور مالیاتی ایران درباره تمدید مهلت ارسال صورت معاملات فصل زمستان سال ۱۳۹۴، اطلاعیه‌ای صادر کرده است که در متن این اطلاعیه آمده است: «با توجه به حجم زیاد اطلاعات ارسالی توسط مودیان در اجرای مقررات ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در ساعات پایانی مهلت قانونی و به منظور تکریم مودیان در ارسال فهرست معاملات مذکور، مهلت ارسال صورت معاملات فصل چهارم سال ۱۳۹۴ تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ تمدید شده است .»

بنا بر آنچه در متن این اطلاعیه آمده است مودیان مالیاتی از امروز چهارم اردیبهشت ۱۳۹۵، به مدت ۱۲ روز برای ارسال صورت معاملات فصل زمستان سال ۱۳۹۴، فرصت دارند.

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.