قیمت مصالح ساختمانی

انواع سیمان
نام واحد بسته بندی قیمت
 سیمان تیپ ۱ تهران تن لمینت(برزنتی) ۱۱۲۰۰۰
 سیمان تیپ ۲ تهران تن لمینت(برزنتی) ۱۲۲۰۰۰
 سیمان تیپ۵ تهران تن لمینت(برزنتی) ۱۱۴۰۰۰
 سیمان پزولان ویژه (جدید) تن پاکتی(لمینت) ۱۰۳۰۰۰
 سیمان بنایی (جدید) تن لمینت(برزنتی) ۱۰۰۰۰۰
 سیمان تیپ ۱ تهران تن فله (بونکر) ۹۷۰۰۰
 سیمان تیپ ۲ تهران تن فله (بونکر) ۹۶۰۰۰
 سیمان تیپ ۵ تهران تن فله (بونکر) ۹۸۰۰۰
 سیمان پزولانی تهران تن فله (بونکر) ۸۶۰۰۰
 سیمان تیپ ۱ آبیک تن پاکتی(کاغذ) ۱۱۲۰۰۰
 سیمان تیپ ۲ آبیک تن فله (بونکر) ۱۱۷۰۰۰
 سیمان سفید ارومیه تن پاکتی(لمینت) بدون حمل ۱۹۳۰۰۰
 سیمان تیپ ۱ ساوه تن لمینت (برزنتی) ۱۱۷۰۰۰
 سیمان پزولانی ساوه تن لمینت (برزنتی) ۱۱۲۰۰۰
 سیمان تیپ ۲ ساوه تن فله (بونکر) ۱۰۱۰۰۰
 سیمان سفید۲۵کیلویی تن لمینت (برزنتی) ۱۹۸۰۰۰
 سیمان سفید ۵۰ کیلویی تن لمینت (برزنتی) ۱۹۴۰۰۰
 سیمان تیپ۲ جاجرود تن لمینت (برزنتی) ۱۱۶۵۰۰
 سیمان تیپ ۲ شمال تن لمینت (برزنتی) ۱۱۶۵۰۰
 سیمان تیپ ۲ جاجرود تن فله (بونکر) ۱۰۱۰۰۰
 سیمان سفید دماوند ۵۰kg تن لمینت(برزنتی) ۱۸۷۵۰۰
 سیمان سرباره نائین تن لمینت(برزنتی) ۱۰۹۰۰۰
 سیمان تیپ ۲ نایین تن فله (بونکر) ۹۶۰۰۰
انواع گچ
نام واحد بسته بندی قیمت
 گچ سیوا اسپندار تن ۶۱ دلار
 گچ ساتن اسپندار تن ۸۱ دلار
 گچ گیپتون اسپندار ۳۰kg گونی گونی ۵۰۰۰
 گچ اسپندارسمنان ۴۰kg مخصوص گچ خاک درب کارخانه گونی گونی ۲۳۲۰
 گچ اسپندار سمنان ۳۰kg مخصوص سفیدکاری درب کارخانه گونی گونی ۱۹۵۰
 گچ سمنان آریان ۴۰kg گونی گونی ۲۵۰۰
 گچ سمنان زمرد ۴۰kg گونی گونی ۲۵۰۰
 گچ ساوه طلایی ۴۰kg گونی گونی ۳۰۰۰
 گچ سارالیت ۴۰kg گونی گونی ۲۸۵۰
 گچ سارالیت ۳۳kg گونی گونی ۲۶۰۰
 گچ جبل ۴۰kg گونی گونی ۲۷۵۰
 گچ جبل ۳۳kg گونی گونی ۲۸۰۰
 گچ کناف ۴۰kg گونی گونی ۲۹۵۰
 گچ ساران ۴۰kg گونی گونی ۲۹۰۰
 ایران گچ ۳۳kg گونی گونی ۲۷۵۰
 گچ سمنان نوع ۱ گونی گونی ۲۶۰۰
 گچ جبل متین بدون کرایه گونی گونی ۲۲۰۰
 گچ سمنان حریر بدون کرایه گونی گونی ۲۴۵۰
 گچ سینا بدون کرایه گونی گونی ۱۹۵۰
 گچ سمنان جم گونی گونی ۲۵۵۰
 گچ بتگیبس ۳۰kg گونی گونی ۵۲۰۰
انواع دیوارگچی و پانل گچی
نام واحد بسته بندی قیمت
 دیوارگچی ساوه متر مربع متر مربع ۷۵۰۰
 دیوار گچی نوید متر مربع متر مربع ۷۰۰۰
 دیوارگچی مهر ایرانیان (بدون حمل) متر مربع متر مربع ۶۵۰۰
 پانل گچی ساوه قالب قالب ۳۵۰۰
 پانل گچی نوید قالب قالب ۳۴۰۰
 پانل گچی کاوه قالب قالب ۳۴۰۰
انواع آجر فشاری و بهمنی
نام واحد بسته بندی قیمت
 آجر فشاری کوره ای(کرایه) تن ۵*۱۰*۲۰ ۶۸۰۰۰
 آجر فشاری ماشینی(کرایه) تن ۵*۱۰*۲۰ ۶۲۰۰۰
 آجر ۱۰ سوراخه تهران(کرایه) دانه ای ۵*۱۰*۲۰ ۱۲۰
 آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) دانه ای ۴,۵*۹*۱۸,۵ ۹۵
 آجر بهمنی یزد(بدون کرایه) دانه ای ۵,۵*۱۰*۲۱,۵ ۱۰۵
 آجر بهمنی یزد (بدون کرایه) دانه ای ۴,۵*۱۰*۱۹ ۸۵
  آجر نمای اصفهان زرد(بدون کرایه) دانه ای ۲۱,۵*۱۰*۵,۵ ۲۲۰
 آجر نمای اصفهان قرمز (بدون کرایه) دانه ای ۵,۵*۱۰*۲۱,۵ ۲۳۰
 آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه) دانه ای ۴*۱۰*۲۱,۵ ۲۴۰
انواع آجر سفال تیغه
نام واحد بسته بندی قیمت
 سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۷*۲۰*۲۵ یونولیت دار ۴۴۰
 آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه) دانه ای ۵*۱۰*۲۰ ۱۲۰
 سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه ) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۰ ۲۰۵
 سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) دانه ای ۷*۲۰*۲۰ ۱۴۰
 آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه) دانه ای ۵,۵*۱۰*۲۱,۵ ۱۱۵
 سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۰ ۱۹۰
 سفال تیغه یزد (بدون کرایه) دانه ای ۷*۲۰*۲۰ ۱۳۰
  بلوک سقفی ۲۵ تهران دانه ای ۴۰*۲۵ ۱۱۰۰
  سفال تیغه طرح فوم دانه ای ۱۰*۲۰*۲۵ ۳۴۰
 آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه) دانه ای ۵,۵*۱۰*۲۱,۵ ۱۰۵
انواع بلوک تیغه
نام واحد بسته بندی قیمت
 بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه) دانه ای ۱۵*۲۰*۵۰ ۱۴۰۰
 بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) دانه ای ۷*۲۰*۴۰ ۱۰۵۰
 بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای ۷*۲۰*۴۰ ۷۵۰
 بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) دانه ای ۷*۲۰*۴۰ ۶۵۰
انواع شن و ماسه
نام واحد بسته بندی قیمت
 ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره ۰,۶ تن فله ( ویژه بتن ) ۱۶۰۰۰
 ماسه ۲ بار شسته طبیعیشماره ۰,۷ تن فله ( ویژه بتن ) ۱۷۰۰۰
 ماسه ۲ بار شسته طبیعیمخلوط ۰,۶ و ۰,۷ تن فله ( ویژه بتن ) ۱۶۵۰۰
 ماسه ۱ بار شسته مخلوط تن فله ( ویژه سنگ و بنایی ) ۱۵۰۰۰
 ماسه شکستهخورده سنگ تن فله ( ویژه سنگ و بنایی ) ۱۴۰۰۰
 ماسه ملاتی (خاکدار) مخلوط خاک و ماسه تن فله ( ویژه بنایی) ۱۳۰۰۰
 شن شسته عدسی ۱٫۰٫۰ تن فله ( ویژه بتن و سنگ) ۱۳۵۰۰
 شن نخودی ۱٫۵٫۰ تن فله ( ویژه بتن) ۱۴۰۰۰
 شن بادامی۲٫۰٫۰ تن فله ( ویژه بتن) ۱۵۵۰۰
 شن مخلوطعدسی،بادامی،نخودی تن فله ( ویژه بتن) ۱۴۰۰۰
 بلوکاژ سنگ دانه بندی شده تن فله ( ویژه مقاومت پی) ۲۵۰۰۰
کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.