قیمت فلزات پایه

قیمت فلزات پایه
فلز ارزش تغییر کمترین بیشترین
آلومینیوم ۱,۶۴۸.۷۵ (۰.۷۲%) ۱۱.۷۵ ▲ ۱,۶۲۸.۵۰ ۱,۶۶۷.۲۵
مس ۵,۰۳۲.۵۰ (۰.۷۴%) ۳۶.۷۵ ▲ ۴,۹۵۶.۰۰ ۵,۰۹۰.۲۵
طلا ۱,۲۳۵.۱۰ (۱.۲۲%) ۱۵.۲۰ ▼ ۱,۲۲۸.۸۰ ۱,۲۵۴.۱۰
ســرب ۱,۷۹۳.۲۵ (۰.۹۹%) ۱۷.۵۰ ▲ ۱,۷۶۶.۰۰ ۱,۸۰۹.۰۰
نیکل ۹,۰۲۲.۵۰ (۰.۴۱%) ۳۷.۵۰ ▼ ۸,۹۸۵.۰۰ ۹,۳۵۷.۵۰
پالادیوم ۶۰۳.۴۲ (۱.۰۹%) ۶.۶۳ ▼ ۶۰۲.۴۸ ۶۱۹.۲۲
پلاتین ۱,۰۱۱.۷۰ (۱.۹۶%) ۲۰.۲۰ ▼ ۱,۰۰۸.۴۵ ۱,۰۳۴.۶۰
نقــره ۱۶.۹۹۰ (۰.۵۹%) ۰.۱۰۰ ▼ ۱۶.۸۵۵ ۱۷.۳۶۵
قلع ۱۷,۳۵۵.۰۰ (۱.۲۷%) ۲۱۷.۵۰ ▲ ۱۷,۱۱۵.۰۰ ۱۷,۴۴۰.۰۰
روی ۱,۹۰۶.۲۵ (۰.۰۸%) ۱.۵۰ ▲ ۱,۸۹۱.۵۰ ۱,۹۴۸.۲۵
کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.