ارسال یک نامه چقدر خرج دارد

ارسال یک نامه چقدر خرج دارد

تعرفه‌های پستی طی سه سال گذشته در بخش‌های مختلف افزایش داشت امسال هم صحبت‌هایی مبنی بر امکان تغییر مجدد این تعرفه‌ها توسط مسوولان شرکت پست مطرح شده است.

به گزارش جلفابازار  برای ارسال نامه و مرسولات شیوه‌های متعددی وجود دارد که بسته به مقصد و شیوه انتخابی هزینه‌های متعددی برای ارسال یک نامه اعمال می‌شود.

اکنون کمترین رقمی که برای ارسال یک نامه در نظر گرفته می‌شود در حالت شهری است که اگر یک نامه به صورت عادی و با وزنی کمتر از ۲۵۰ گرم ارسال شود، حداقل ۱۰۰۰ تومان هزینه خواهد داشت.

البته اگر وزن این مرسوله عادی بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ گرم باشد این رقم به ۱۱۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کند. در وزن‌های بین ۵۰۰ گرم تا یک کیلوگرم نیز برای ارسال هر مرسوله به شکل عادی ۱۴۰۰ تومان تعرفه شهری تعیین شده است.

در وزن‌های یک تا دو کیلوگرم این تعرفه به ۱۸۰۰ تومان می‌رسد، اما اگر قرار باشد همین مرسوله‌ها به جای مقاصد شهری به شکل درون‌استانی جابه‌جا شوند، در تعرفه‌های آنها افزایشی ایجاد شده و به ترتیب برای وزن‌های کمتر از ۲۵۰ گرم قیمت به ۱۱۰۰ تومان، کمتر از نیم‌کیلوگرم به ۱۴۰۰ تومان، بین نیم تا یک کیلوگرم ۱۶۰۰ تومان و وزن یک تا دو کیلوگرمی ۲۰۰۰ تومان تعرفه تعیین می‌شود.

حال اگر قرار بر آن باشد نامه عادی شما به یکی از استانهای همجوار ارسال شود اگر وزن آن کمتر از ۲۵۰ گرم باشد قیمتی معادل ۱۳۰۰ تومان، در وزن‌های ۲۵۰ تا ۵۰۰ گرم ۱۶۰۰تومان، وزن‌های بین نیم کیلو تا یک کیلوگرم ۱۸۰۰ تومان و برای وزن‌های بین یک تا دو کیلوگرم ۲۵۰۰ تومان تعرفه تعیین می‌شود.

اما اگر نامه عادی شما به استان‌های غیرهمجوار ارسال شود تعرفه آن در وزن‌های کمتر از ۲۵۰‌ گرم معادل ۱۴۰۰ تومان، در وزن‌های بین ۲۵۱ تا ۵۰۰ گرم ۱۸۰۰ تومان و ۵۰۰ تا یک کیلوگرم ۲۰۰۰ تومان محاسبه می‌شود و بیشترین رقم برای ارسال مرسوله‌ها به شکل عادی در شرایطی است که بسته شما وزنی بین یک تا دو کیلوگرم داشته و برای استان‌های غیرهمجوار ارسال شود که در این صورت برای آن تعرفه‌ای معادل ۲۷۰۰ تومان در نظر گرفته می‌شود.

بدین ترتیب کمترین و بیشترین رقمی که برای ارسال یک نامه عادی در نظر گرفته شده رقمی بین ۱۰۰۰ تا ۲۷۰۰ تومان تعیین شده است.

تعرفه‌های پست سفارشی

در ارتباط با نامه‌های سفارشی با توجه به تغییر شیوه ارسال مرسوله تعرفه‌های آن نیز تا حدود ۲٫۵ برابر افزایش پیدا می‌کند. بدین ترتیب یک نامه سفارشی در صورتی که به مقصد شهری ارسال شود با داشتن وزنی کمتر از ۲۵۰ گرم ۲۵۰۰ تومان هزینه به دنبال خواهد داشت که این هزینه در صورت افزایش وزن مرسوله تا حدود نیم‌کیلوگرم به ۳۱۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کند.

همچنین مرسولات این بخش در صورتی که وزنی بین ۵۰۰ گرم تا یک کیلوگرم داشته باشند، رقمی معادل ۳۷۰۰ تومان هزینه به دنبال خواهند داشت.

برای وزن‌های یک تا دو کیلوگرم نیز در این زمینه تعرفه‌ای معادل ۵۱۰۰ تومان تعیین شده است. حال اگر قرار باشد نامه‌های سفارشی به مقصد درون استانی ارسال شوند تعرفه آنها در وزن‌های ۲۵۰ کمتر از ۵۰۰ گرم تا یک کیلوگرم و بین یک تا دو کیلوگرم به ترتیب رقمی معادل ۲۶۰۰، ۳۴۰۰، ۴۰۰۰ و ۵۶۰۰ تومان تعیین خواهد شد.

ارسال نامه‌های سفارشی به استان‌های همجوار نیز در وزن‌های مختلف رقم‌هایی معادل ۳۰۰۰، ۳۶۰۰، ۴۵۰۰ و ۵۸۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین برای ارسال نامه‌های سفارشی به استان‌های غیرهمجوار در وزن‌هایی کمتر از ۲۵۰ گرم تعرفه‌ای معادل ۳۲۰۰ تومان، بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ گرم ۴۰۰۰ تومان، بین نیم تا یک کیلوگرم رقمی معادل ۵۰۰۰ تومان و در وزن‌هایی بین یک تا دو کیلوگرم تعرفه‌ای معادل ۶۶۰۰ تومان تعریف شده است.

بدین ترتیب ارسال یک نامه سفارشی بسته به وزن و مقصد آن رقمی بین ۲۵۰۰ تا ۶۶۰۰ هزار تومان هزینه به همراه خواهد داشت.

تعرفه‌های پست پیشتاز

در بخش پیشتاز قیمت‌هایی به مراتب بالاتر برای ارسال نامه‌ها در نظر گرفته شده است و برای ارسال یک نامه با وزنی کمتر از ۲۵۰ گرم و در مقصد شهری رقمی معادل ۳۸۰۰ تومان هزینه در نظر گرفته شده است که این رقم برای مرسولاتی که وزن آنها به ۵۰۰ گرم برسد تا ۴۶۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کند.

همچنین برای ارسال یک مرسوله پیشتاز با وزنی معادل نیم تا یک کیلوگرم در درون یک استان هزینه‌ای معادل ۵۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده که برای وزن‌های بین یک تا دو کیلوگرم این رقم به ۷۳۰۰ تومان می‌رسد.

اما ارسال نامه به شیوه‌ی پیشتاز برای مقاصد درون استانی در وزن‌های کمتر از ۲۵۰ گرم رقمی معادل ۴۰۰۰ تومان، در وزن‌هایی بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ گرم ۴۸۰۰ تومان، در اوزان نیم تا یک کیلوگرم ۵۸۰۰ تومان و در وزن‌های بین یک تا دو کیلوگرم معادل ۷۷۰۰ تومان هزینه به دنبال دارد.

برای ارسال همین نامه‌ها به مقصد استان‌های همجوار برای وزن‌های کمتر از ۲۵۰ گرم رقمی معادل ۴۲۰۰ تومان، برای وزن‌های کمتر از ۵۰۰ گرم رقمی معادل ۵۰۰۰ تومان و برای وزن‌هایی بین ۵۰۰ تا یک کیلوگرم رقمی معادل ۶۰۰۰ تومان و در وزن‌های یک تا دو کیلوگرم حدود ۸۰۰۰ تومان قیمت تعیین شده است.

همچنین برای ارسال یک نامه پیشتاز به استان‌های غیرهمجوار در صورتی که وزن مرسوله کمتر از ۲۵۰ گرم باشد تعرفه‌ای معادل ۵۲۰۰ تومان، در وزن‌هایی بین ۲۵۰ تا ۴۵۰۰ گرم ۶۵۰۰ تومان، در وزن‌های نیم‌کیلوگرم تا یک کیلوگرم رقمی معادل ۷۹۰۰ و برای وزن‌های بین یک تا دو کیلوگرم رقمی معادل ۱۰۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

بدین ترتیب بر اساس نرخ تعرفه‌ها که برروی سایت شرکت پست منتشر شده است ارسال یک نامه پیشتاز بسته به وزن و مقصد آن رقمی بین ۳۸۰۰ تا ۱۰۷۰۰ تومان را در بر می‌گیرد.

همچنین طبق اعلام شرکت پست سرویسی تحت عنوان پست ویژه شهری ارائه می‌شود که از ویژگی‌های این سرویس آن است که مرسوله‌ در مدت زمان کمتر از سه ساعت جابه‌جا خواهد شد. در خصوص تعرفه‌هایی که برای این سرویس در نظر گرفته شده اگر شما قصد ارسال مرسوله‌ای با حجم کمتر از یک کیلوگرم در تهران را داشته باشید برای ارسال به این شیوه ملزم به ارسال ۱۵ هزار تومان خواهید شد که این رقم در مورد سایر مراکز استان‌ها به ۱۰۷۰۰ تومان و در شهرستان‌ها به ۷۵۰۰ تومان می‌رسد.

جدول زیر تعرفه‌های پستی بخش‌های مختلف را نشان می‌دهد که این نرخ نامه براساس مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۲۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۱۳۹۴ تعیین شده است، اما در سال جاری با توجه به اظهارات مدیران پستی در رسانه‌ها صحبت‌هایی مبنی بر درخواست شرکت پست در خصوص افزایش ۱۵ درصدی تعرفه‌ها در سال ۱۳۹۵ مطرح می‌شود.

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.