بررسی اثرات جاده میانگذر بر دریاچه ارومیه توسط دانشگاه تبریز

بررسی اثرات جاده میانگذر بر دریاچه ارومیه توسط دانشگاه تبریز

رئیس دانشگاه تبریز گفت:مطالعه اثرات جاده میانگذر شهید کلانتری بر اکوسیستم دریاچه ارومیه از طرح‌های مطالعاتی مصوب ستاد ملی احیای دریاچه از سوی محققان دانشگاه تبریز در حال انجام است.

به گزارش جلفابازار به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، محمدرضا پور محمدی سه شنبه با اعلام این خبر و با تاکید بر اینکه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با تشکیل کارگروه های تخصصی ستاد احیای دریاچه ارومیه، اجرای طرح های مصوب این ستاد به دستگاه ها و دانشگاه های مختلف محول شده است، گفت: بر همین اساس طرح مطالعه و بررسی اثرات جاده میان گذر شهید کلانتری بر اکوسیستم دریاچه ارومیه و ارائه راهکارهای اصلاحی آن نیز و پایش اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه به دانشگاه تبریز واگذار شده است.

وی با اشاره به روند اجرای مطالعه اثرات جاده میانگذر بر اکوسیستم دریاچه ارومیه افزود: در این طرح بررسی مطالعات گذشته در خصوص ارزیابی اثرات زیست محیطی، پایه حوضه دریاچه، مدل سازی اندرکنش هیدرودینامیکی بخش های شمالی و جنوبی دریاچه، ارزیابی سناریوهای اصلاح میانگذر و ارایه مناسب ترین گزینه اصلاحی بر اساس الزامات اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و سازه ای مورد مطالعه و بررسی محققان این دانشگاه قرار گرفته است.

رییس دانشگاه تبریز در ادامه در خصوص میزان پیشرفت این طرح اضافه کرد: الگوی جریان در سه حال وجود، عدم وجود و سناریوهای اصلاحی و اجرایی باز شو در سه اندازه تصمیم گیری شده و برای سه تراز کم آبی، پرآبی، و اکولوزیک و با در نظر گرفتن دو نوع شرایط طوفانی مختلف به صورت کمی مدسازی شده است.

وی در ادامه گفت: افزایش ابعاد دهنه های آبگذر و پیشنهاد های دیگری در جهت بهبود ارتباط هیدرولیکی بخش های شمالی و جنوبی دریاچه و راهکارهای مختلف برای بازگشت دریاچه به حالت طبیعی خود از نظر رسوب گذاری مطالعه شده و پس از جمع بندی به ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه ارایه خواهد شد.

پور محمدی با اعلام اینکه مطالعه پایش اجرای مصوبات ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه به این دانشگاه واگذار شده است، یادآور شد: در این راستا با مشارکت ۲۷ نفر عضو هیات علمی این دانشگاه شش کمیته با عناوین کمیته آبیاری و منابع طبیعی، محیط زیست و کاداستر، آموزش و اطلاع رسانی، تصفیه و انتقال پساب، کمیته معیشت و مشاغل جایگزین و ستاد شناسایی کانون های تولید ریزگرد و ارائه راهکارهای مناسب تثبیت آن تشکیل شده که کار پایش را انجام می دهند و گزارش اقدامات تا این مرحله آماده ارایه است.

وی با اشاره به نتایج مثبت اقدامات انجام یافته نظیر لایروبی مسیر رودها، تامین حق آبه دریاچه از سدها و پیوند دادن زرینه رود و سیمینه رود در تثبیت وضعیت دریاچه، احیاء کامل آن را نیازمند کارهای علمی و مطالعاتی دقیق دانست و گفت: با همت همگانی و استفاده از تمام نیروی کشور اعم از سازمانهای دولتی و مردم نهاد، این ثروت ملی قابل احیاء است.

گفتنی است طرح بررسی اثرات جاده میانگذر بر دریاچه، از سوی دکتر علیرضا مجتهدی و دکتر جواد پارسا دو تن از اساتید دانشگاه تبریز در گروه های مهندسی آب دانشکده های مهندسی عمران و کشاورزی انجام می شود و مسئولیت پایش اجرای مصوبات ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه به عهده دکتر احمد فاخری فرد، استاد دانشکده کشاورزی این دانشگاه است.

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.