بانک مرکزی اعلام کرد افزایش 19.3درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها

بانک مرکزی اعلام کرد افزایش 19.3درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها

تهران- تسهیلات پرداختی بانک ها طی 11 ماهه سال 1394 به بخش های اقتصادی مبلغ 3482.4 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با 11 ماهه سال گذشته مبلغ 562.7 هزار میلیارد ریال معادل 19.3 درصد و نسبت به 10 ماهه سال جاری 498.2 هزار میلیارد ریال معادل 16.7 درصد افزایش داشته است.
[افزایش 19.3درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها]

به گزارش جلفا بازار به نقل از روز پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش های اقتصادی طی 11 ماهه سال جاری مبلغ 2202.5 هزار میلیارد ریال معادل 63.2 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با 11 ماهه سال گذشته مبلغ 442.3 هزار میلیارد ریال معادل 25.1 درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 11 ماهه سال جاری معادل 830.6 هزار میلیارد ریال بود که حاکی از تخصیص 37.7 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ 2202.5 هزار میلیارد ریال) است.
از 994.0 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 83.6 درصد آن ( 830.6 هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است.
بر پایه گزارش مزبور همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه ای کرد.

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.