بانک مرکزی مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین را صادر کرد

بانک مرکزی مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین را صادر کرد

تهران – موسسه اعتباری کاسپین در چارچوب فرآیند ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پس از طی مراحل قانونی، مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرد و در فهرست موسسات اعتباری مجاز قرار گرفت.
[بانک مرکزی مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین را صادر کرد]

به گزارش جلفا بازار به نقل از ایرنا از بانک مرکزی، موسسه اعتباری کاسپین می تواند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات ذی ربط به عملیات مجاز بانکی مبادرت کند.
این موسسه اعتباری در زمان حاضر به عنوان پنجمین موسسه اعتباری غیربانکی مجاز شناخته می شود و مقرر است دارایی ها و بدهی های قابل تجمیع شرکت های تعاونی اعتبار «فرشتگان»، «الزهراء مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدرتوس مشهد»، «پیوند»، «امید جلین گرگان» و «عام کشاورزان مازندران» را که تا به حال تحت عنوان آرمان ایرانیان فعالیت می کردند طبق روش مشخص به حساب های خود انتقال دهد.

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.