بررسی تحلیلی :
تاثيرات درياچه اروميه بر مناطق شمالغرب ایران

بررسی تحلیلی :

تاثیرات دریاچه اورمیه در منطقه با هیچ مورد مشابهی قابل مقایسه نیست،
در صورت عدم احیای دریاچه و کنترل ریزگردهای نمک تاثیرات بسیار مخربی به لحاظ طبیعی، انسانی ، اجتماعی و اقتصادی را باید شاهد باشیم که غیر قابل تصور هستند .
مشابه ترین مورد را دریاچه آرال میتوانیم ذکر کنیم که تا ۴٠٠ کیلومتری آن شهری وجود نداشت و شوری آن به اندازه دریاچه اورمیه نبود ، بعد از خشک شدن دریاچه آرال بیماریهایی در منطقه بوجود آمدند که حتی تا آنروز ناشناخته بودند ،
سرزمینها تا افقهای دور نابود و هـیچ چیزی بجز مرگ و نابودی را باقی نگذاشت،
دریاچه اورمیه با میلیاردها تُن نمک ، مساحت قابل توجهی از کشور را بهمراه بخشی از کشورهای همسایه نابود خواهد کرد ،
بیماریهای لاعلاج سراسر این سرزمین را فراخواهد گرفت، هرچند هم اکنون نیز بیماریهایی در شرف اتفاق هستند ، از جمله بروز سرطانها و تولد کودکان نارس و معلول …
چه کسانی و چه کسی چنین جفایی را با سرزمین و وطن خود روا میداند ؟ قطعاً هیچ کس !
ولی نه با شعار ، که با دانستن ابعاد این تخریب ناشی از خشک شدن دریاچه ، باید هر تک تک ما آنچه در توان داریم انجام دهیم
ما نباید فراموش کنیم که با چه فاجعه ای رو در رو هستیم،
وجود آب در پیکره تنها زمانی خوشحالمان خواهد کرد که بتوانیم انرا ماندگار سازیم و با کنترل و مدیریت منابع آبی بتوانیم برای همیشه این بحران را حل نماییم،

حال با اینکه سطح آب دریاچه ارومیه بالا آمده اما قابل توجه جهادکشاورزی اگربرنامه مدون کشت کم آب اجرا نشود
اگرالگوی کشت امسال و سالهای آینده به همین شکل باشد این آبی که وارد دریاچه شده است دوام نمی آورد چرا که بزودی با ادامه روند باز حالت مشابهی همچون سالهای گذشته در این دریاچه رخ خواهد داد و آبی که باخون دل در دریاچه موج میزند اگراین آب به علت کشاورزی ازدست برود تنها مقصر در بخش کشاورزی به فعالان در این بخش مربوط خواهد بود.
زیرا بازکردن دریچه های سد و ارسال حق آبه طبیعی به بدنه دریاچه آسانترین کارممکن است.کارسخت کنترل مصرف آب دربخش کشاورزی است که تابه حال کاراساسی انجام نشده است.

 

تحلیل:م-ذاکری

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.