دبیر ستاد فناوری نفت جعفر توفیقی:
بي دردي مشكل عقب ماندگي صنعت نفت است که نگران غفلت از فناوري هستيم

دبیر ستاد فناوری نفت جعفر توفیقی:

به گزارش جلفابازار جعفر توفیقی روز سه شنبه در نشست تخصصی توسعه و تجاری سازی فناوری های نفت و گاز استان آذربایجان شرقی در تبریز افزود: ورود شرکت های خارجی هر چند می تواند فرصتی برای رقابت باشد اما در صورت غفلت از فناوری ، گرفتار مشکلات گذشته خواهیم شد .
وی با بیان اینکه در این صورت دیگر صنعت نفت نمی تواند سرپا بایستد ، اظهارکرد: بر این اساس در قراردادهای جدید نفتی که در مرحله نهایی تصویب است حضور شرکت های خارجی منوط به انتقال فناوری شده است.
وزیر پیشین علوم ، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه دریافت و یادگیری فناوری شرکت های خارجی، دریافت کننده می خواهد ، گفت: شرکت های خصوصی داخلی نقش مهمی در جذب این دانش و فناوری دارند .
وی اظهارکرد: هر چند کپی سازی گام اول در فعالیت صنعتی است ولی برای موفقیت پایدار باید به سمت تولید فن رفت .
توفیقی با تاکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی برای توسعه گفت: عنصر آگاهی موتور محرکه پیشرفت است زیرا که با تلاش و مسوولیت پذیری همراه است .
وی مهمترین دلیل عقب ماندگی را غفلت دانست و گفت: آگاهی به غفلت تاریخی، پیش نیاز پیدا کردن راه حل مشکلات است .
توفیقی با اشاره به تک محصولی بودن اقتصاد کشور و خام فروشی های صورت گرفته در حوزه نفت و گاز ، گفت: برای تکمیل زنجیره ارزش در این حوزه اقتصادی نیازمند همکاری بخش خصوصی هستیم .
وی با اشاره به اینکه هر بشکه نفت را ۱۰۰ دلار فروخته و هر بشکه محصولات نفتی را یکهزار دلار خریده ایم ، گفت: به این ترتیب ارزش اقتصادی نفت نصیب دیگران شده است .
توفیقی با اشاره به اینکه صنعت نفت کشور ما منهای فناوری و عملیات محور است ، گفت: دانش محور نبودن این صنعت نتیجه ناآگاهی است .
وی با اشاره به اینکه امروزه داشتن دانش نفت و گاز مهمتر از ذخایر آن است ، اظهارکرد: در زمان حاضر در مسیر آگاهی قرار گرفته ایم و این آگاهی در کنار نیروی انسانی مستعد و مصمم ما را به هدف می رساند.
توفیقی با اشاره به بزرگ بودن میدان فعالیت در حوزه نفت و گاز و زیاد بودن شرکت های فعال گفت: تلاش ما در ستاد فناوری، وصل کردن تولیدکننده ها و استفاده کننده هاست و برای ارتقای فناوری حمایت مادی و معنوی می کنیم .
وی با بیان اینکه توانمندی شرکت های داخلی محدود به مهندسی معکوس است ، گفت: این در حالی است که برای موفقیت به توان طراحی نیازمندیم .
توفیقی با اشاره به اینکه کمک به توسعه و تحقیق و رسیدن به توانمندی فناوری از اهداف ستاد فناوری است ، افزود: برای ورود شرکت های داخلی به بازارهای بین المللی کمک می کنیم .
وی با اشاره به اینکه نبود استاندارد مشکل فعالیت خارجی شرکت های داخلی است، گفت: در این زمینه هم آماده کمک هستیم .
توفیقی با بیان اینکه دانشگاه ها نیرو تربیت می کنند اما نیروها سرگردانند و شرکت های دانش بنیان کالا تولید می کنند اما استفاده نمی شود ، گفت: بازیگران نظام نوآوری باید چرخه علم تا ثروت را تکمیل کنند و برای موفقیت نیازمند شکل گیری نظام ملی نوآوری هستیم .
وی با اعلام اینکه نخستین تجربه این نظام در خوزستان در حال شکل گیری است، گفت: آذربایجان شرقی هم می تواند در این مسیر گام بردارد .
توفیقی با اشاره به اینکه یکی از موانع توسعه نبود بازار است ، گفت: برای اتصال شرکت های داخلی به بازار نفت جهانی در استان خوزستان اقدام هایی صورت گرفته است .
توفیقی با بیان اینکه تبریز در زمینه تجاری سازی فناوری هم می تواند اولین و الگو باشد ، گفت: پیشینه تاریخی تبریز نشانگر این ظرفیت و استعداد است .
دبیر ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و زغال سنگ ریاست جمهوری با بیان اینکه بار اقتصاد مقاومتی بر دوش بخش خصوصی است ، گفت: دولت میدان فعالیت بخش خصوصی را فراهم می کند .
نشست تخصصی توسعه و تجاری سازی فناوری های نفت و گاز استان آذربایجان شرقی به عنوان پنجمین نشست از سلسله نشست های توسعه و تجاری سازی فناوری به همت منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی برگزار شد .
سلسله همایش های توسعه و تجاری سازی فناوری در آذربایجان شرقی از ۱۴ اردیبشهت شروع شده و تا ۳۰ اردیبهشت ادامه دارد .جعفر توفیقی روز سه شنبه در نشست تخصصی توسعه و تجاری سازی فناوری های نفت و گاز استان آذربایجان شرقی در تبریز افزود: ورود شرکت های خارجی هر چند می تواند فرصتی برای رقابت باشد اما در صورت غفلت از فناوری ، گرفتار مشکلات گذشته خواهیم شد .
وی با بیان اینکه در این صورت دیگر صنعت نفت نمی تواند سرپا بایستد ، اظهارکرد: بر این اساس در قراردادهای جدید نفتی که در مرحله نهایی تصویب است حضور شرکت های خارجی منوط به انتقال فناوری شده است.
وزیر پیشین علوم ، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه دریافت و یادگیری فناوری شرکت های خارجی، دریافت کننده می خواهد ، گفت: شرکت های خصوصی داخلی نقش مهمی در جذب این دانش و فناوری دارند .
وی اظهارکرد: هر چند کپی سازی گام اول در فعالیت صنعتی است ولی برای موفقیت پایدار باید به سمت تولید فن رفت .
توفیقی با تاکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی برای توسعه گفت: عنصر آگاهی موتور محرکه پیشرفت است زیرا که با تلاش و مسوولیت پذیری همراه است .
وی مهمترین دلیل عقب ماندگی را غفلت دانست و گفت: آگاهی به غفلت تاریخی، پیش نیاز پیدا کردن راه حل مشکلات است .
توفیقی با اشاره به تک محصولی بودن اقتصاد کشور و خام فروشی های صورت گرفته در حوزه نفت و گاز ، گفت: برای تکمیل زنجیره ارزش در این حوزه اقتصادی نیازمند همکاری بخش خصوصی هستیم .
وی با اشاره به اینکه هر بشکه نفت را ۱۰۰ دلار فروخته و هر بشکه محصولات نفتی را یکهزار دلار خریده ایم ، گفت: به این ترتیب ارزش اقتصادی نفت نصیب دیگران شده است .
توفیقی با اشاره به اینکه صنعت نفت کشور ما منهای فناوری و عملیات محور است ، گفت: دانش محور نبودن این صنعت نتیجه ناآگاهی است .
وی با اشاره به اینکه امروزه داشتن دانش نفت و گاز مهمتر از ذخایر آن است ، اظهارکرد: در زمان حاضر در مسیر آگاهی قرار گرفته ایم و این آگاهی در کنار نیروی انسانی مستعد و مصمم ما را به هدف می رساند.
توفیقی با اشاره به بزرگ بودن میدان فعالیت در حوزه نفت و گاز و زیاد بودن شرکت های فعال گفت: تلاش ما در ستاد فناوری، وصل کردن تولیدکننده ها و استفاده کننده هاست و برای ارتقای فناوری حمایت مادی و معنوی می کنیم .
وی با بیان اینکه توانمندی شرکت های داخلی محدود به مهندسی معکوس است ، گفت: این در حالی است که برای موفقیت به توان طراحی نیازمندیم .
توفیقی با اشاره به اینکه کمک به توسعه و تحقیق و رسیدن به توانمندی فناوری از اهداف ستاد فناوری است ، افزود: برای ورود شرکت های داخلی به بازارهای بین المللی کمک می کنیم .
وی با اشاره به اینکه نبود استاندارد مشکل فعالیت خارجی شرکت های داخلی است، گفت: در این زمینه هم آماده کمک هستیم .
توفیقی با بیان اینکه دانشگاه ها نیرو تربیت می کنند اما نیروها سرگردانند و شرکت های دانش بنیان کالا تولید می کنند اما استفاده نمی شود ، گفت: بازیگران نظام نوآوری باید چرخه علم تا ثروت را تکمیل کنند و برای موفقیت نیازمند شکل گیری نظام ملی نوآوری هستیم .
وی با اعلام اینکه نخستین تجربه این نظام در خوزستان در حال شکل گیری است، گفت: آذربایجان شرقی هم می تواند در این مسیر گام بردارد .
توفیقی با اشاره به اینکه یکی از موانع توسعه نبود بازار است ، گفت: برای اتصال شرکت های داخلی به بازار نفت جهانی در استان خوزستان اقدام هایی صورت گرفته است .
توفیقی با بیان اینکه تبریز در زمینه تجاری سازی فناوری هم می تواند اولین و الگو باشد ، گفت: پیشینه تاریخی تبریز نشانگر این ظرفیت و استعداد است .
دبیر ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و زغال سنگ ریاست جمهوری با بیان اینکه بار اقتصاد مقاومتی بر دوش بخش خصوصی است ، گفت: دولت میدان فعالیت بخش خصوصی را فراهم می کند .
نشست تخصصی توسعه و تجاری سازی فناوری های نفت و گاز استان آذربایجان شرقی به عنوان پنجمین نشست از سلسله نشست های توسعه و تجاری سازی فناوری به همت منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی برگزار شد .
سلسله همایش های توسعه و تجاری سازی فناوری در آذربایجان شرقی از ۱۴ اردیبشهت شروع شده و تا ۳۰ اردیبهشت ادامه دارد .

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.