فرماندار تبریز:
داوطلبان مجلس به جای فضاسازی منتظر اعلام نظرشورای نگهبان باشند

فرماندار تبریز:

به گزارش جلفابازار رحیم شهرتی فر روز پنجشنبه گفت :بازشماری ۱۵ درصد از صندوق های این حوزه انتخابیه شامگاه روز گذشته بدون تجمیع و اظهار نظر شورای مرکزی نظارت به پایان رسید.
وی با اشاره به اینکه اظهار نظر شورای مرکزی نظارت بر انتخابات به زودی اعلام می شود، گفت: اخبار منتشر شده در رسانه های ارتباط جمعی قابل استناد نیست و باید تا زمان تجمیع آرا و اعلام نظر شورای مرکزی نظارت منتظر بود.
وی افزود: تجمیع آرا از سوی هیات اجرایی و نظارت بر انتخابات استان در اسرع وقت و توسط سامانه الکترونیکی انجام می شود اما تجمیع دستی آن دراین مرحله زمانبر خواهد بود.
وی به فاصله نزدیک آراء مربوط به نفر چهارم و پنجم این حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر در مرحله دوم انتخابات مجلس دهم اشاره کرد و اظهار داشت: این فاصله نزدیک دلیل حساسیت شورای مرکزی نظارت و بازشماری ۱۵ درصد صندوق های اخذ رای دراین حوزه انتخابیه است.
وی افزود: خطاهای جزئی که می تواند ناشی از خستگی و کم دقتی باشد، تا حدودی قابل پیش بینی است اما این خطاهای احتمالی در مورد تمامی داوطلبان دور دوم انتخابات مجلس دهم در این حوزه صدق می کند.
وی گفت: در صورت تغییر در مجموع آرا پس از تجمیع از سوی هایت مرکزی نظارت بر انتخابات، بازشماری بیشتر جهت حصول اطمینان از صحت آرا هر دو داوطلب دور از انتظار نیست.
در مرحله دوم دهمین دوره انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر از مجموع ۳۱۳ هزار و ۶۴۳ رای صحیح، به ترتیب زهرا ساعی با ۱۳۴ هزار و ۱۳۱ رای، محمدحسین فرهنگی با ۱۱۶ هزار و ۷۳۸ رای، شهاب‌الدین بی‌مقدار با ۱۱۲ هزار و ۳۴۵ رای و علیرضا منادی سفیدان با ۱۰۹ هزار و ۱۴۹ رای به عنوان نمایندگان این حوزه به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.
در این حوزه انتخابیه محمد اسماعیل سعیدی با ۱۰۹ هزار و ۴۲ رای در ردیف پنجم قرار گرفت و از راهیابی به مجلس دهم باز ماند.
محمداسماعیل سعیدی، علی نقی الموسوی و حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی نسبت به نتیجه شمارش آرا در مرحله دوم انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه تبریزف اسکو و آذرشهر اعتراض داشتند.
در دور نخست انتخابات مجلس دهم نیز در حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر مسعود پزشکیان و احمد علیرضا بیگی به مجلس شورای اسلامی راه یافته بودند.
آذربایجان شرقی با سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارای ۱۹ کرسی در مجلس شورای اسلامی است که ۶ کرسی آن به حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر اختصاص دارد.
انتخابات دور دوم مجلس دهم در تاریخ ۱۰ اردیبشهت سال جاری در شش حوزه انتخابیه استان آذربایجان شرقی برگزار شد.رحیم شهرتی فر روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بازشماری ۱۵ درصد از صندوق های این حوزه انتخابیه شامگاه روز گذشته بدون تجمیع و اظهار نظر شورای مرکزی نظارت به پایان رسید.
وی با اشاره به اینکه اظهار نظر شورای مرکزی نظارت بر انتخابات به زودی اعلام می شود، گفت: اخبار منتشر شده در رسانه های ارتباط جمعی قابل استناد نیست و باید تا زمان تجمیع آرا و اعلام نظر شورای مرکزی نظارت منتظر بود.
وی افزود: تجمیع آرا از سوی هیات اجرایی و نظارت بر انتخابات استان در اسرع وقت و توسط سامانه الکترونیکی انجام می شود اما تجمیع دستی آن دراین مرحله زمانبر خواهد بود.
وی به فاصله نزدیک آراء مربوط به نفر چهارم و پنجم این حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر در مرحله دوم انتخابات مجلس دهم اشاره کرد و اظهار داشت: این فاصله نزدیک دلیل حساسیت شورای مرکزی نظارت و بازشماری ۱۵ درصد صندوق های اخذ رای دراین حوزه انتخابیه است.
وی افزود: خطاهای جزئی که می تواند ناشی از خستگی و کم دقتی باشد، تا حدودی قابل پیش بینی است اما این خطاهای احتمالی در مورد تمامی داوطلبان دور دوم انتخابات مجلس دهم در این حوزه صدق می کند.
وی گفت: در صورت تغییر در مجموع آرا پس از تجمیع از سوی هایت مرکزی نظارت بر انتخابات، بازشماری بیشتر جهت حصول اطمینان از صحت آرا هر دو داوطلب دور از انتظار نیست.
در مرحله دوم دهمین دوره انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر از مجموع ۳۱۳ هزار و ۶۴۳ رای صحیح، به ترتیب زهرا ساعی با ۱۳۴ هزار و ۱۳۱ رای، محمدحسین فرهنگی با ۱۱۶ هزار و ۷۳۸ رای، شهاب‌الدین بی‌مقدار با ۱۱۲ هزار و ۳۴۵ رای و علیرضا منادی سفیدان با ۱۰۹ هزار و ۱۴۹ رای به عنوان نمایندگان این حوزه به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.
در این حوزه انتخابیه محمد اسماعیل سعیدی با ۱۰۹ هزار و ۴۲ رای در ردیف پنجم قرار گرفت و از راهیابی به مجلس دهم باز ماند.
محمداسماعیل سعیدی، علی نقی الموسوی و حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی نسبت به نتیجه شمارش آرا در مرحله دوم انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه تبریزف اسکو و آذرشهر اعتراض داشتند.
در دور نخست انتخابات مجلس دهم نیز در حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر مسعود پزشکیان و احمد علیرضا بیگی به مجلس شورای اسلامی راه یافته بودند.
آذربایجان شرقی با سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارای ۱۹ کرسی در مجلس شورای اسلامی است که ۶ کرسی آن به حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر اختصاص دارد.
انتخابات دور دوم مجلس دهم در تاریخ ۱۰ اردیبشهت سال جاری در شش حوزه انتخابیه استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.