Ayetullah Hamenei: Amerika'ya güvenilmez

İslam inkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İran İslam Cumhuriyetinin kurucusu İmam Humeyni’nin 27. vefat yıldönümü merasiminde yaptığı konuşmada, nükleer müzakere tecrübelerinin Amerika’ya güvenilemeyeceğini açık bir şekilde gösterdiğini belirterek, İran’ın ilerlemesi sürecine devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Ayetullah Hamenei, İmam Humeyni külliyesinde onbinlerce insanın katıldığı merasimde yaptığı konuşmada, İmam Humeyni’nin, inkılabçı bir mümin olduğunu belirterek, İslam nizamı ve halkın hedeflerine ulaşmak ve ilerlemek için İmam’ın başlattığı bu inkılabın ülkülerine bağlı ve onun yolunu sürdürmekten başka yolun olmadığını söyledi.

İran’ın başta savunma olmak üzere her alanda güçlenmesine de temas eden İslam inkılabı rehberi, İran İslam Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının ve sisteminin bugün diğer milletler için de model ve ilham olduğunu söyledi.

İmam Humeyni’nin, İran’ı, dışa bağımlılık, dış güçlerin emrindeki bir ülke ve yönetim, ahlaki fesat, uluslararası aşağılamadan, ilmi ve bilimsel iktisadi ve teknolojik geri kalmışlıktan çıkardığını, ülkede ve millette çok büyük değişimlerin ve gelişmelerin yaşanmasına vesile olduğunu söyledi.

Ayetullah Hamenei, rahmetli İmam Humeyni’nin ülkeyi, Allah’a dayalı dini hakimiyet gibi çok büyük hedefler ortaya koyduğunu ve bu hedefleri gerçekleştirdiğini belirterek; ”dini hakimiyet, sosyal adaletin sağlanması, cahillik ve fakirliğin ortadan kalkması, sosyal kırılganlıkların kökünün kazınması, ülkenin bilim ve ilmi olarak ilerlemesi, ülkenin milli ve uluslararası izzeti ve ülkenin iç dinamiklerini faal hale getirmektir” dedi.

İslam inkılabı rehberi, İslam inkılabının 37 yıl aradan sonra güçlü bir şekilde kendinden sözettirdiğini belirterek; ”bugün İran milletinin durumu geçmişten daha açık ve nettir” derken ülkenin iktisadi bağımsızlığının da ancak direniş ekonomi projesinin yürürlüğe girmesiyle mümkün olacağını ve bunun için de bu yıla ‘Direniş ekonomisi, girişim ve uygulama’ yılı adının verildiğini belirtti.

İslam inkılabı rehberi, İran’ın iktisadi ve diğer açılardan kalkınması ve ilerlemesi için ülkelerle teamüle dayalı ilişkilerin geliştirilmesi gereğine de vurgu yaparken, Amerika’nın Yemen gibi saldırıya maruz kalan bir ülkede cinayet işleyenlere yardım etmesinin küstahça olduğunu belirtti ve Amerika’nın Yemen’e cinayetlerin ortağı olduğunu ve bu cinayetler karşısında sessiz kalınamayacağını söyledi.

İslam inkılabı rehberi, siyonist İsrail rejiminin yanısıra Amerika ve İngiltere’yi de İran milletinin düşmanları olarak nitelerken; düşmanlar karşısında son derece uyanık olunması ve onların, siyasi ve iktisadi her türlü reçetelerine karşı da son derece dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtti.

İslam inkılabı rehberi konuşmasının bir bölümünde de, düşmanların İmam Humeyni’nin ‘İnkılapçı’ özelliğine düşmanlık beslediklerini, İslam İnkılabı kelimesinden dehşete düştüklerini belirterek, ”Baskılar da, bu inkılapçılıktan kaynaklanmaktadır; Baskılar nükleer mesele, insan hakları…gibi bahanelerle uygulanmaktadır, ama gerçek şu ki, düşman, inkılapçı özellikten korku ve endişe duymaktadır. Amerikalı politikacılar İran’ın inkılaptan dolayı ambargoda olduğunu söylüyor; gerçek de budur. Nerede İnkılapçı ve cihatçı hareketten gafil olursak, orada geri kalırız, her nerede İnkılapçı ve cihatçı olur ve rayın üzerinde hareket edersek, ilerleyebiliriz.” dedi.

İslam inkılabı rehberi, Amerikalılar ve İngilizlerin 100 yıldan daha fazladır, Filistin halkına baskı uyguladıklarını belirterek, ”İslam ve İslam Sistemi, bunun karşında sessiz ve kayıtsız kalamaz. Baskı rejimi ve Amerika, Yemen halkını, hastaneleri, pazarları ve okulları bombardımana tutan ülkeye yardım ediyorlar. İslam sistemi bu duruma kayıtsız kalamaz. Bu düşmanlık nasıl inkâr edilebilir. Amerika İran’da 28 Ağustos darbesini başlattı, Tağut Şah diktatörü zamanında Savak’ı, halka ve direnişçilere işkence yapması için oluşturdu, Saddam’a haddinden fazla yardım etti, bizim yolcu uçağımızı devirdi, petrol kuyularımızı bombaladı, bize yaptırım uyguladı, bunlar düşmanlık değil mi? Kim ve hangi hareket Amerika’ya inanırsa, büyük bir hata içindedir ve tokat yiyecektir, Tabi küçük ve önemsiz düşmanlarımız da bulunmaktadır. Düşmanlıkların çoğu, habis Amerika ve İngiltere tarafındandır” dedi.

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.