روند اجرای پروژه های مصوب فرهنگی و اجتماعی احیای دریاچه ارومیه بررسی شد

به گزارش جلفابازار در این جلسه که نمایندگان دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه، استانداری آذربایجان غربی و دستگاه های اجرایی حضور داشتند، ضمن تشریح نقش دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در پروژه های فرهنگی، بر ضرورت مدیریت واحد برای راهبری و برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی تاکید شد.

مسئول کارگروه نظارت و پایش دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در این جلسه با تاکید بر اهمیت پروژه های فرهنگی، آنها را مکمل پروژه های عمرانی ذکر و تصریح کرد: باید در تعیین محتوا و پراکنش این پروژه ها پیوستگی مابین پروژه های فرهنگی و عمرانی لحاظ گردد تا بیشترین تاثیر را بر احیای دریاچه ارومیه داشته باشند.

احمدرضا عبدالهی با بیان اینکه میزان اثرگذاری پروژه های فرهنگی و  عمرانی در کنار هم باید قابل سنجش و ارزیابی باشد، اضافه کرد: مدیریت یکپارچه و طراحی مناسب مجموعه پروژه ها توسط ستاد احیای دریاچه ارومیه شکل گرفته و دستگاه های اجرایی می بایست در راستای عملیاتی نمودن این مجموعه پروژه ها به صورت منسجم گام بردارند و از گسستگی فعالیت ها در حوزه های مختلف پرهیز گردد.

فرشید سعدآبادی مسئول کارگروه فرهنگی و اجتماعی دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز در این جلسه خواستار همکاری بیشتر دستگاه های اجرایی و ناظر در پروژه های فرهنگی و اجتماعی شد و به بیان نقش ستاد احیای دریاچه ارومیه در تعیین و تایید محتوای فرهنگی و راهبری این پروژه ها پرداخت.

همچنین مقرر شد دستگاه های اجرایی برنامه های در حال اجرای سال جاری به همراه محتوا و برنامه پیشنهادی خود برای سال آتی را به انضمام گزارش های توجیهی اثر بخشی برروی دریاچه ارومیه جهت بررسی به دفتر استانی ستاد احیا ارسال نمایند.

 

نمایندگان استانداری و دستگاه های اجرایی استان نیز در این جلسه گزارشی از روند برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرهنگی ارائه دادند.

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.