تائید یک طرح و دو لایحه در شورای نگهبان

تائید یک طرح و دو لایحه در شورای نگهبان

تهران- شورای نگهبان طرح اصلاح ماده(235) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، لایحه موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر و لایحه موافقتنامه بین ایران و چک بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
[تائید یک طرح و دو لایحه در شورای نگهبان]

به گزارش جلفا بازار به نقل از روز جمعه ایرنا از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح دوفوریتی اصلاح ماده (235) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ هجدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 24 اسفند 1394 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
همچنین براساس این گزارش، لایحه موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر مصوب جلسه روز پنجم بهمن ماه 94 مجلس شورای اسلامی دراین جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
درعین حال لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن مصوب جلسه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مزبور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تائید شد.

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.