لحظه به لحظه با کودتا در ترکیه

– بیانیه ارتش ترکیه: کشور در کنترل ماست

– تیراندازی بالگردهای ارتش به سمت ساختمان سازمان امنیت ارتش

– محاصره مقر ستاد مشترک ارتش

– بیانیه ارتش ترکیه: روابط خارجی کشور مستمر است

-رسانه های رسمی ترکیه:  جماعت فتح الله گولن عامل کودتاست

– بیانیه ارتش: روابط ترکیه با جهان مستمر خواهد بود

– بیانیه ارتش ترکیه منتشر شده در سایت اینترنتی ارتش ترکیه: کنترل کشور در دست ماست / قدرت در کنترل ماست

– همه پروازهای فرودگاه اتاتورک استانبول لغو شدند

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.