خبرنگار تلویزیون ایران درترکیه :

با توجه به خلق لجوج اردوغان درکناره گیری ازقدرت این کشور درآستانه جنگ داخلی شدیدی قرارگرفته زیرا جمعیت طرفداران حزب عدالت وتوسعه هرلحظه بیشتر میگردد وهلی کوپترها مشغول به گشت زنی وتیراندازی به جمعیت میباشد که تاکنون یکنفر کشته شده است

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.