فتح الله گولن كودتا را محكوم كرد

در حالى که پیشتر فتح الله گولن به عنوان عامل کودتا معرفى شده بود، وى با صدور بیانیه اى کودتا را محکوم کرده است.

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.