علی شمخانی:
بی ثباتی در ترکیه را مخل امنیت و آرامش مردم می دانیم

به گزارش خبرنگار جلفابازار علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به رخدادهای ترکیه گفت: بدقت و با نگرانی وقایع ترکیه را تحت نظر داریم و بی ثباتی در این کشور را مخل امنیت و آرامش مردم می دانیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در این خصوص اظهار داشت: کلیه مرزهای زمینی و هوایی مشترک تحت نظارت و کنترل کامل قرار دارد و اشراف جامع در این بخش حاکم است.

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.