تحلیلگر ترک:
كودتا بازي جديد اردوغان بود

تحلیلگر ترک:

کودتا را فقط گروهی داخل ارتش سامان داده و دارد شکست می خورد. کودتا اردوغان را قویتر خواهد کرد.کودتا بازی جدید اردوغان بوده برای مظلوم نمایی و افزایش محبوبیت

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.