به گزارش جلفابازار
، تماش آیان رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری در واکنش به اعتراض خبرنگاران ایرانی گفت: خداحافظ!وی هنگام رد pرکت دوضرب سلیمی هم پشت سر هیئت ژوری دیده می‌شد.بهداد سلیمی بعد از شکستن رکورد یک ضرب المپیک و رقابت‌های جهانی در دو ضرب دسته فوق سنگین با نا داوری روبرو شد و از دور بازی‌های 2016 ریو حذف شد.