ابقاء هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر ایلخچی

– سخنگوی شورای اسلامی شهر ایلخچی گفت: با برگزاری انتخابات هیئت رئیسه این شورا برای سال آخر دوره چهارم نیز ابقاء شد.

 به گزارش جلفابازار جلال حق شناس ایلخچی  در اجرای ماده سه آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها در رابطه با تعیین اعضای هیئت رئیسه، که سالانه انجام می شود، پس از برگزاری انتخابات، در نهایت ترکیب قبلی شورای اسلامی شهر ایلخچی ابقاء شد.

وی افزود: شورای اسلامی شهر در سی و یکمین جلسه خود، در اجرای دستور جلسه مبنی بر تعیین اعضای جدید هیات رئیسه، ملکه تربتی را به عنوان رئیس شورا، ابراهیم احمدی نائب رئیس، مهندس عبدالعظیم مساحی خزانه دار و بر اساس بند ۹ ماده شش قانون مذکور جلال حق شناس بعنوان سخنگو و عارف داستانی را به عنوان منشی در سمتهای خود در سال چهارم ابقاء کردند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر ایلخچی درخصوص اعضای کمیسیون های پنجگانه شهرداری نیز اظهار داشت: در ادامه همین جلسه جهت تعیین اعضای کمیسیون های پنجگانه شهرداری نیز انتخاب و جلال حق شناس در کمیسیون ماده صد، عارف داستانی در تجدید نظر کمیسیون ماده صد، ابراهیم احمدی در کمیسیون ماده ۷۷، عبدالعظیم مساحی در کمیته فنی تغییرات طرح هادی شهرها و ملکه تربتی در کمیسیون معاملات تعیین شدند.

وی درخصوص عدم قبول سمت ریاست توسط عضو جدید شورای شهر ایلخچی گفت: قبل از انتخابات سمت ریاست شورا، بدون انتخابات به عبدالعظیم مساحی پیشنهاد شد که پس از استعفای یکی از اعضای شورای شهر از ابتدای تیر سال جاری بعنوان عضو جدید فعالیت خود را در این شورا آغاز کرده اما وی این پیشنهاد را قبول نکرد.

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.