رشد 5.4 درصدی معاملات مسکن شهر تهران در سالی که گذشت

به گزارش جلفابازار ، اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در اسفند ماه سال 95 که برگرفته از آمارهای خامه سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، نشان می دهد در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 43.9 میلیون ریال بوده است که نسبت به سال قبل از آن 5.4 درصد افزایش نشان می دهد.
بر این اساس در اسفند ماه سال 1395 حجم معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به 12.2 هزار فقره و 45.7 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل (94) به ترتیب 6.4 درصد کاهش و 5.2 درصد افزایش نشان می دهد.
در سال 1395 حجم معاملات شهر تهران نسبت به سال قبل از رشد 5.4 درصدی برخوردار بود که نشان از بهبود وضعیت بازار مسکن در این سال دارد.

**بازار مسکن در اسفند ماه 95
در اسفند ماه پارسال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 12.2 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 21.6 درصد و 6.4 درصد کاهش نشان می دهد.
در این ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران 45.7 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به میزان 1.5 و 5.2 درصد افزایش نشان می دهد.

**حجم معاملات مسکن در اسفند
در اسفند ماه پارسال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 12 هزار و 247 واحد مسکونی که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 6.4 درصد کاهش نشان می دهد.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در اسفند ماه حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 51.1 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. این سهم در مقایسه با اسفندماه سال قبل از آن کاهش یافته و به طور عموم به سهم واحدهای با قدمت بیش از 15 سال افزوده شده است.
توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران نیز در اسفند ماه گذشته حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران منطقه 5 با سهم 15.5 درصدی از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.
همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با 11.1 درصد و 10.5 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
در مجموع 74.3 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 4، 2، 8، 14، 1، 7، 10، 15و 3 ) بوده و 12 منطقه باقیمانده 25.7 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

**تحولات قیمت مسکن
در این ماه متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 45.7 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.5 درصد و 5.2 درصد افزایش نشان می دهد.
بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 6 (معادل 8.6 درصد) و بیشترین کاهش متوسط قیمت به منطقه 1 (معادل 1.7 درصد) تعلق دارد.
در اسفند ماه 95 از میانه مناطق 22 گانه شهر تهران بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معال 98.2 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 21.7 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.
این ارقام در مقایسه با ماه مشابه سال قبل از آن (94) به ترتیب 1.7 درصد کاهش و 2.8 درصد افزایش نشان می دهد.

** دامنه قیمتی پرطرفدار
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در اسفند ماه سال 95 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 30 تا 35 میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم 11.7 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی 25 تا 30 میلیون ریال و 35 تا 40 میلیون ریال به ترتیب با سهم های 11.2 درصد و 9.9 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که در حدود 58.4 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (45.7 میلیون ریال) معامله شده اند.

**متراژهای پر طرفدار
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در اسفند ماه 95 نشان می دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع معادل 14.3 درصد اختصاص داشت و واحدهای دارای زیربنای 70 تا 80 و نیز 80 تا 90 متر مربع باه ترتیب با سهم های 13 درصدی و 11.7 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند.
در مجموع در این ماه واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 مترمربع 47.6 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی واحدهای مسکونی با ارزش 1.5 تا 2 میلیارد ریال با اختصاص سهم 11.7 درصدی بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است.
واحدهای دارای ارزش 2 تا 2.5 میلیارد ریال و نیز یک تا 1.5 میلیارد ریال نیز به ترتیب با اختصاص 11 درصد و 10.5 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه حدود 45.3 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از سه میلیارد ریال اختصاص داشته است.

**تحولات اجاره بهای مسکن
در اسفند ماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11.3 درصد و 9.4 درصد رشد نشان می دهد.
ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که اغلب یک ساله تنظیم می شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.
سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه 100=1390) معادل 28.4 است.

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.